Ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα καταναλωτών

Η ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα καταναλωτών αντιπροσωπεύει τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών των υποψήφιων χωρών μόλις προσχωρήσουν στην ΕΕ) και η Επιτροπή μπορεί

Τι κάνει ο Δήμος Αθηναίων για τους Νέους. Πως μπορούν να συμμετάσχουν οι νέοι στις δομές άθλησης, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δράσης.

 notiakynouria.blogspot.com Γράφει ο Νίκος Γκέκας,Δημοσιογράφος  Λίγα λόγια για την εκπαίδευση και τη καλλιέργεια των νέων… Είναι γνωστό τοις πάση, ότι το μέλλον μίας χώρας είναι

Social Activism Αθηνών – Newsletter 13ου Τεύχους

Editorial 13ου τεύχους Το “Social Activism” συμπληρώνει τρείς μήνες παρουσίας με αναφορές στους τομείς κοινωνικού ακτιβισμού, κοινωνικής αρωγής και ανθρωπιστικής δράσης στην περιοχή του Δήμου

Editorial 13ου Τεύχους

Το “Social Activism” συμπληρώνει τρείς μήνες παρουσίας με αναφορές στους τομείς κοινωνικού ακτιβισμού, κοινωνικής αρωγής και ανθρωπιστικής δράσης στην περιοχή του Δήμου της Αθήνας. Στο

Καταναλωτικό Κίνημα σε Ευρώπη και Ελλάδα

Επιμέλεια κειμένου: Φίλιππος Μιχαλόπουλος Οικονομολόγος Tο καταναλωτικό κίνημα, δημιουργεί υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες-καταναλωτές, με συλλογική κοινωνική δράση, βοηθώντας τους να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη που έχουν,