Κοινωνικό επιχειρείν Αττικής

Κοινωνικό επιχειρείν Αττικής «Α.Σ-Κ.Ε.ΑΤ»   Το «Κοινωνικό επιχειρείν Αττικής» και σε συντομία «Α.Σ-Κ.Ε.ΑΤ» είναι Αναπτυξιακή Σύμπραξη σύμφωνα με τον νόμο 4019-11 για την Κοινωνική Οικονομία,

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας και Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Εθελοντικών Οργανώσεων Αττικής   ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ   ΤΗ ΛΑΦΥΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οικονομολόγο Για το Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της  Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας»

οι σημαντικότερες επισημάνσεις και προτάσεις Μεγάλη συμμετοχή είχε η διαβούλευση ενόψει του σχεδίου πρόσκλησης για τη λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των

1 2 3 13