ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

που στηρίζει το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών.. Μια πρακτική εμπειρία Συνεργατισμού…….  Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Αττικής ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  – ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ