Το ΙΝΜΕΚΟ PROFILE

Το ΙΝΜΕΚΟ  PROFILE

Το ΙΝΜΕΚΟ είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα όπου πρωταρχικό σκοπό έχει την έρευνα, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα προκειμένου να στηρίξει θεωρητικώς και πρακτικώς τους  φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να εντάξει την κοινωνική οικονομία στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της.

 Οι μελέτες του ΙΝΜΕΚΟ δεν περιορίζονται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αλλά εκτείνονται σε ζητήματα στρατηγικής για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε θέματα θεσμικής οργάνωσης και δικτύωσης και επιμόρφωσης του στελεχικού δυναμικού στο χώρο της κοινωνίας πολιτών με τελικό σκοπό την συγκρότηση κοινωνικού κεφαλαίου.

 

Continue reading

Technical Manual for the development of Biotourism

logo-title-logo-EN

 

Summary

The Technical Manual indicates the effects & potentials of the Social Economy in organizing Biotourism as a vehicle towards a sustainable regional development.

In the framework of the project “Innovative Practices in Biotourism”, funded by the European Territorial Cooperation Program “Greece – Albania IPA Cross-Border Programme 2007-2013,” the current technical manual was developed based on the design of innovative practices for Biotourism for the cross-border target area of the Municipality of Prespa in Greece and the Κorçë Region in Albania.

Continue reading

Vulnerable groups in Europe

Vulnerable groups in Europe
Edited by; Ellen Kalisperati –Sociologist
Mail: info@erymanthos.eu

Greek-American Foundation to Support Vulnerable Groups in Greece
Είδηση: ελληνο- αμερικάνικη χρηματοδότηση για την στήριξη ευπαθών ομάδων στην Ελλάδα

By Stella Tsolakidou on February 8, 2012 in New York, News

The Hellenic Relief Inc. was recently incorporated in the State of New York as a non-profit philanthropic entity with a mission of providing support for the Greek population suffering during the present economic crisis. The Foundation is the initiative of Americans of Hellenic descent, who wish to address Greek needs regarding health and nutrition. This February, representatives of the Foundation will be visiting Greece at their personal expense, to deliver packaged food supplies to families. The foods supplied represent the classic Mediterranean diet and will be purchased locally from Greek producers. Packaging and distribution will be performed by volunteers assisting the Foundation in its mission.

Continue reading

Greek-American Foundation to Support Vulnerable Groups in Greece – Είδηση: ελληνο- αμερικάνικη χρηματοδότηση για την στήριξη ευπαθών ομάδων στην Ελλάδα

By Stella Tsolakidou on February 8, 2012 in New York, News

The Hellenic Relief Inc. was recently incorporated in the State of New York as a non-profit philanthropic entity with a mission of providing support  for the Greek population suffering during the present economic crisis.

Continue reading

World’s 100 richest could end global poverty 4 times over

Source: True Activist

Edited: Katerina Nakou

The world’s 100 richest people earned a stunning total of $240 billion in 2012 – enough money to end extreme poverty worldwide four times over, Oxfam has revealed, adding that the global economic crisis is further enriching the super-rich.

“The richest 1 percent has increased its income by 60 percent in the last 20 years with the financial crisis accelerating rather than slowing the process,” while the income of the top 0.01 percent has seen even greater growth, a new Oxfam report said.

children-poverty

Continue reading

15 year old invents New Method of Diagnosing Cancer

Source: True Activist

Edited: Katerina Nakou

Jack is a fifteen year old freshman in high school. He developed a paper sensor that could detect cancer in five minutes for as little as 3 cents. He conducted his research at John Hopkins University. This research could change the face of cancer and promote early detection. He has been selected as the Intel 2012 ISEF winner and has won awards at multiple national and international math competitions. Jack is on the national junior whitewater kayaking team and enjoys playing with his dog and folding origami.

 

Continue reading

Greece is facing a humanitarian crisis

Source: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/feb/11/greece-humanitarian-crisis-eu

Published in Social Activism

Edited: Katerina Nakou

 

The EU’s own poverty standards show that Greece is in crisis. But member states won’t admit their ‘bailout’ was to blame

European societies typically assume that humanitarian crises only take place in the aftermath of natural disasters, epidemics, wars or civil conflicts.That such a crisis could happen in a European country, especially one that is a member of the European Union, seems out of the question to many of us.

Continue reading

How can the public opinion of street art be improved?

Street art has plenty of different variations: graffiti, stencils, sticker art, urban knitting, writings on walls, paste-ups, installations and many more. Basically any visual art that happens in the public realm of our streets could be classified as street art. It makes a city more colorful, can open up new perspectives or draw attention to necessary changes and unnecessary nuisances. However, in the minds of many people, street art is just vandalism and an illegal action.

Berlin-Festival octopus-4 300dpi

Continue reading

Economic crisis and Young People – H οικονομική κρίση και οι νέοι

Publication; Social Activism of Athens
Edited by; Ellen Kalisperati –Sociologist
Mail: info@erymanthos.eu

The Effects of the Economic Crisis on Young People

By Gennady Stolyarov II

Oι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους νέους

The current economic crisis may seem abstract and distant to some, but it cannot be more immediate and pressing for young people in their early twenties. Indeed, one of the greatest injustices to come out of this crisis is that its heaviest burdens are being imposed upon individuals who did absolutely nothing to bring it about – by any theory or argument. In particular, the graduating classes of 2009 and 2010 have been punished by this crisis for absolutely no fault of their own. In this article, I hope to convey some understanding of the experiences faced by this group of people, who have been marginalized and overlooked by virtually all of the institutions that unfortunately still dominate contemporary society. I will also argue that intense anger is warranted among young people, but that this anger should be constructively channeled into comprehensively reforming contemporary society through the heavy use of technology and spontaneously emerging, “bottom-up” institutions.

Continue reading