ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό

logo-title-logo

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό (Πρέσπα - Κορυτσά) / Innovative practices in Biotourism (Prespa - Korca)ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό. Το εν λόγω πρόγραμμα αναδύεται ως φυσική συνέπεια της ανάγκης για συντονισμένη οικονομική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία. Προωθεί την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με στόχο την περαιτέρω επέκταση μιας συνεργασίας βασισμένης σε κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων της Κορυτσάς στην Αλβανία και της Πρέσπας στην Ελλάδα. Το εγχείρημα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας, The IPA Cross-Border Programme  "Greece - Albania 2007 - 2013"«Πρόγραμμα IPA (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013» και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας και θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες.

Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να προωθηθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ώστε να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο και να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές σχέσεις της Πρέσπας και της Κορυτσάς, μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας του τουρισμού τους.

Continue reading

Κοινωνική Δικτύωση Facebook

Εδώ θα βρείτε όλες μας τις σελίδες στο Facebook!

 

simpraxi pkp_attikis pkp_dafnis_ymittou
pkp_kalavryton pkp_kritis pkp_peloponnisou
 pkp_d-elladas  

Παρατηρητήριο
Ιονίων Νήσων

 

Παρατηρητήριο
Αττικής

 

Παρατηρητήριο
Αιτωλοακαρνανίας

 

Παρατηρητήριο
Καστοριάς

 

Παρατηρητήριο
Πειραιώς

Παρατηρητήριο
Θεσσαλίας

Παρατηρητήριο
Καρπενησίου

Παρατηρητήριο
Μακεδονίας

Παρατηρητήριο
Θεσσαλονίκης

Παρατηρητήριο
Κέρκυρας

Εξόρμηση

 

facebook

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Παρατηρητήριο
Νέων Αθηνών

Κοινότητα Νέων
Ερυμάνθου

Νέες Γυναίκες
Καριέρας

Καταναλωτική
Συνείδηση

ΟΙΚΟΑΤΤΙΚΗ