Τι είναι κοινωνική οικονομία

Η Κοινωνική Οικονομία είναι η οικονομία της αλληλεγγύης και του συνεργατισμού.

Της ομαδικής, κοινοτικής και συλλογικής επιχειρηματικότητας. Η οικονομία που δεν αποσκοπεί στο κέρδος των κεφαλαιούχων αλλά στη δημιουργία απασχόλησης και εισοδήματος για όλους.

Continue reading

Θεσμοί & Εφαρμογές Κοινωνικής Οικονομίας

βιβλιο

Το βιβλίο «Θεσμοί και εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας» αναφέρεται καταρχήν στο πραγματιστικό φαινόμενο της Κοινωνικής Οικονομίας, που εξελίσσεται δυναμικά σε παγκόσμιο επίπεδο πέρα από το κράτος και την αγορά.

Εξετάζει τις τρεις συσχετιζόμενες έννοιες «κοινωνία πολιτών», «Κοινωνική Οικονομία» και «συμμετοχική δημοκρατία» μέσα από μια διαλεκτική σχέση που συντίθεται το δυναμικό περιεχόμενο αυτού του βιβλίου το οποίο ως παράγωγο έχει το κοινωνικό κεφάλαιο, το συνεργατισμό και τους θεσμούς αλληλεγγύης.

Continue reading

«Θεσμοί και εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας»

βιβλίο

Το βιβλίο του Βασίλη Τακτικού “Θεσμοί & Εφαρμογές Κοινωνικής Οικονομίας” μπορείτε να το προμηθευτείτε στα κεντρικά βιβλιοπωλεία (ΙΑΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ κ.α.) στην Αθήνα, καθώς και από τα γραφεία του Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών, Γ’ Σεπτεμβρίου 69 πλ.Βικτώριας.
Στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να το βρείτε στον Κοινωνικό Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Bios Coop.
Για της υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210.8813760-1 και θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά.

—————————————————————————————–

Το βιβλίο «Θεσμοί και εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας» αναφέρεται καταρχήν στο πραγματιστικό φαινόμενο της κοινωνικής οικονομίας, που εξελίσσεται δυναμικά σε παγκόσμιο επίπεδο πέρα από το κράτος και την αγορά.

Continue reading

Inn. Growth – Καινοτόμες Λύσεις Ανάπτυξης

 

inn growth small 

Καινοτόμες Λύσεις Ανάπτυξης

social activism jpg

 

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Διαμεσολάβησης, Συμβουλευτικής & Δημοσίων Σχέσεων  “Inn GrowthInnovative Growth Solutions”

 

Ένας νέος Κοινωνικός Συνεταιρισμός ιδρύθηκε από τη συνεργασία ατόμων με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εθελοντικών οργανώσεων και της Κοινωφελούς Εργασίας, με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης, συμβουλευτικής και δημοσίων σχέσεων μεταξύ ομοειδών κοινωφελών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Continue reading