Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Aπό τον παραγωγικό προγραμματισμό

στην ελευθερία της γόνιμης πρόσβασης στη γνώση

Ανδρέας Ν. Λύτρας

Γιατί το σχολείο ήταν έτσι

                          

   Επειδή η εργασία στο γραφείο ήταν έτσι!

                                                     

ή στο εργοστάσιο ήταν κάπως έτσι!

Αλλά το σχολείο δεν μπορεί να μείνει

στην ίδια μορφή, όταν η εργασία στο

γραφείο έχει αυτή τη μορφή:

ή το εργοστάσιο βασίζεται στη δουλειά των

ομάδων εργασίας:

Κάποτε η παιδεία ήταν ένα προνόμιο των ανώτερων τάξεων. Χρειάστηκε μια εξέλιξη δύο αιώνων της νεωτερικής πολιτείας, για να συγκροτηθεί η εκπαίδευση και να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της μαζικότητας και της διάχυσης των αγαθών της, σε μια σταδιακά μεγαλύτερη ομάδα του πληθυσμού. Στην αρχή οι μεγάλες πλειονότητες ανήκαν στην κατηγορία των αγράμματων. Στη συνέχεια μεγάλες μάζες περίσσευαν από τη διανομή των λεπτοφυών εκπαιδευτικών συνεισφορών. Η σταδιακή ένταξη των γυναικών και των κοινωνικών ή φυλετικών μειονοτήτων στα εθνικά κράτη μετέβαλε την αρχική ιεραρχία. Τα αναπτυγμένα νεωτερικά κράτη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σπούδασαν τους πληθυσμούς τους και σήμερα εξαφανίζονται εντελώς οι μερίδες των αναλφάβητων.

Διάγραμμα 1

Continue reading

Γνωμοδότηση για τις οργανώσεις κοινωνίας πολιτών από την Ευρωπαική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

E

 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

SOC/563

Χρηματοδότηση από την ΕΕ των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Χρηματοδότηση από την ΕΕ των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών
[Γνωμοδότηση πρωτοβουλίας]

Εισηγητής: Jean-Marc ROIRANT

 

Νομική βάση Άρθρο 29 παράγραφος 2 του Εσωτερικού Κανονισμού
Απόφαση της συνόδου ολομέλειας 30/3/2017
   
Αρμόδιο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη»
Υιοθέτηση από το τμήμα 27/9/2017
Υιοθέτηση από την Ολομέλεια 19/10/2017
Σύνοδος ολομέλειας αριθ. 529
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
(υπέρ/κατά/αποχές)
188/15/10
  1. Συμπεράσματα και συστάσεις
  1. 1Οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών (ΟΚΠ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά στην Ευρώπη. Η συμμετοχική δημοκρατία απαιτεί ενδιάμεσους οργανισμούς προκειμένου να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών και να τους ενθαρρύνει να εκφράζουν τις θέσεις τους σε κάθε χώρο δράσης της κοινωνίας πολιτών. Μια στιβαρή, ανεξάρτητη και διαφοροποιημένη κοινωνία πολιτών εξασφαλίζεται μέσω της επαρκούς δημόσιας χρηματοδότησης.

Continue reading

Business plan μάθε και φτιάξ’ το μόνος σου

Business plan

μάθε και φτιάξ’ το μόνος σου

Ένα Business plan κοστίζει ακριβά για έναν

νέο επιστήμονα και επιχειρηματία.

Μάθε εύκολα και γρήγορα την διαδικασία.

Βρες υποδείγματα και  φτιάξ’ το μόνος σου.

Τεχνική υποστήριξη και 2-3 μαθήματα

είναι αρκετά να μπεις στο πνεύμα

των ενισχύσεων της επιχειρηματικής

δραστηριότητας.

ΚΟΙΝΣΕΠ Inn-Growth

Τηλ. 2108813761

e-mail:   inmeko@otenet.gr

http://www.socialactivism.gr/

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Continue reading

Ο ΝΕΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ»

των οργανώσεων της κοινωνίας Πολιτών το 2018

(Κατά τα πρότυπα της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής ΟΚΕ της Ε.Ε.)

 

Στην τελική φάση των οργανωτικών διαδικασιών βρίσκεται η σύσταση της  Συνομοσπονδίας των οργανώσεων της κοινωνίας Πολιτών και φορέων κοινωνικής οικονομίας που έχει ως  σκοπό μεταξύ άλλων να καλύψει το κενό του κοινωνικού εταίρου της Ελληνικής  ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ε.Ε. Οι διαδικασίες αυτές θα ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018

Continue reading

Business plan-μάθε και φτιάξ’ το μόνος σου

Business plan-μάθε και φτιάξ’ το μόνος σου

Ένα Business plan κοστίζει ακριβά για έναν

νέο επιστήμονα και επιχειρηματία.

Μάθε εύκολα και γρήγορα την διαδικασία.

Βρες υποδείγματα και  φτιάξ’ το μόνος σου.

Τεχνική υποστήριξη και 2-3 μαθήματα

είναι αρκετά να μπεις στο πνεύμα

των ενισχύσεων της επιχειρηματικής

δραστηριότητας.

ΚΟΙΝΣΕΠ Inn-Growth

Τηλ. 2108813761

Μαιλ   inmeko@gmail.com

http://www.socialactivism.gr/