ΑΝΟΙΚΤΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΠΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΠΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ»

2) ΙΝΤΕΡΕΓΚ. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

3)ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

4)ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ. Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα»

1)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ»

Στόχος του μέτρου

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στόχος του προγράμματος είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των αγοραστών τους και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι δυνητικοί δικαιούχοι πέραν της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών υποχρεούνται να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας 5 ετών, το οποίο θα περιλαμβάνει σαφείς και μετρήσιμους στόχους με περιγραφή των ενεργειών για την επίτευξή τους.

Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου ομαδοποιούνται σε δύο ομάδες την Α και την Β. Στην ομάδα Α περιλαμβάνονται στόχοι όπως αύξηση του όγκου παραγωγής, αύξηση της αξίας παραγωγής, καθετοποίηση ή διαφοροποίηση της παραγωγής κ.ά. Στην ομάδα Β περιλαμβάνονται ενέργειες προώθησης/προβολής, περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων και αποβλήτων, συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης κ.ά. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να θέτει προς επίτευξη τουλάχιστον έναν στόχο από την ομάδα Α και έναν από την ομάδα Β.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, το πρόγραμμα παρέχει οικονομική στήριξη σε νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής (δυνητικοί δικαιούχοι), οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και μέχρι και την υποβολή της αίτησης στήριξης έχουν αναγνωριστεί επίσημα.

Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017), όπως ισχύει κάθε φορά.

Η Επιδότηση είναι εως 100.000 ευρώ σε κάθε δικαιούχο αγρότη – παραγωγό παρέχει το Μέτρο 9 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή κατ΄ αποκοπήν ενίσχυσης, που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών, μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.

Η διαδικασία υποβολής (ηλεκτρονικών) αιτήσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 7 Μαΐου 2018.

Για να καταρτίσετε έναν πλήρη φάκελο ανοίξτε την Υπουργική Απόφαση, (κουμπί “Ολόκληρο το πρόγραμμα” – σελ. 13), προκειμένου να δείτε τον πλήρη κατάλογο των δικαιολογητικών

2)ΙΝΤΕΡΕΓΚ. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

26/06/2018

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί δημόσιοι οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών εταιρειών, που έχουν νομική προσωπικότητα και λειτουργούν από τουλάχιστον 2 άτομα φορολογικά έτη κατά την υποβολή της υποψηφιότητας
  Διεθνείς οργανισμοί που ενεργούν τουλάχιστον από δύο οικονομικές χρήσεις κατά την υποβολή της
  υποψηφιότητα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός από τα κράτη εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 • Χώρες. Ιταλία: Αμπρούτσο, Βασιλικάτα, Καλαβρία, Εμίλια Ρομάνια, Φριούλι-Βενετία Τζούλια, Λομβαρδία, Μάρκες,  Μολίζε, Επαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μπολζάνο, Αυτονομία της επαρχίας Τρέντο, Απουλία, Σικελία, Ούμπρια,  Veneto.
 • Σλοβενία, Ελλάδα, Κροατία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβουνίου, Σερβία.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ

 • Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων
 • Περιβαλλοντική και κοινωνική πίεση από τον τουρισμό.
 • Ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού με τη μείωση των ρύπων.
 • Ικανότητα αντιμετώπισης σε διεθνικό επίπεδο της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και του κατακερματισμού των υπηρεσιών οικοσυστήματος στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου.
 • Εφαρμογή δραστηριοτήτων έρευνας και αξιολόγησης για την προστασία και τη διαχείριση των επίγειων και θαλάσσια τοπία και ενδιαιτήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 • Προστασία από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους.

 1. 3)ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Δήμοι
 • ΝΠΔΔ με σχετική αρμοδιότητα
 • ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σχετική αρμοδιότητα (σύλλογοι κλπ)
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ

Ανάδειξη στοιχείων του τοπικού υλικού και αϋλου πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος (μνημεία, θεματικά πολιτιστικά δίκτυα και γεγονότα, διαδρομές & περιηγήσεις, σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία και τέχνη, σημαντικά τοπικά έθιμα), καθώς και χερσαία, θαλάσσια και υποθαλάσσια φυσική κληρονομιά, γαστρονομία και θεματικές μορφές τουρισμού γενικά, μέσω καινοτόμων δράσεων/εργαλείων ψηφιακής προβολής και αναπαράστασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ως 29/6/2018

4)ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ. Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • ΟΤΑ
 • Ιδιωτικοί φορείς (πολιτιστικοί σύλλογοι κλπ)
 • Επιχειρήσεις υφιστάμενες ή υπό ίδρυση

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ

 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις
 • Μελέτες για τον πολιτισμό
 • Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ως 31/5/2018

3. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Φορείς του Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ α’ ή β’ Βαθμού και άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς)
 • Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με συναφείς καταστατικούς σκοπούς για την υλοποίηση σχετικών έργων και δράσεων, με αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα ή και καθήκοντα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ

 • Ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων που στοχεύουν στην ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να δώσουν νέα πνοή εξωστρέφειας στην πολιτιστική παράδοση, με επακόλουθο την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής και της τοπικής οικονομίας.
 • Ενίσχυση διοργάνωσης εκδηλώσεων για την προβολή τοπικών παραδόσεων, παραδοσιακών επαγγελμάτων και προϊόντων συνυφασμένων με τις τοπικές παραδόσεις καθώς και λοιπές καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες, από συλλογικούς και τοπικούς φορείς. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκδηλώσεις που υλοποιούνται στα μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους, σε επαναλαμβανόμενες εκδηλώσεις.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αναμένεται

Για περισσότερες πληροφορίες

ΙΝΜΕΚο

www.socialactivism.gr

mail   anadrash@otenet.gr

2108813761