Επιδοτούμενες δαπάνες για Eπιχειρήσεις Πράσινης μετάβασης

«Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»: Ενημέρωση για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. * Προσαύξηση 10% Δημόσιας Επιχορήγησης, υπό όρους εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN

Ευρωπαϊκή Μνήμη (CERV-2023-CITIZENS-REM)

Στόχος της πρόσκλησης: Υποστήριξη έργων που στοχεύουν στον εορτασμό καθοριστικών γεγονότων στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών και των συνεπειών των αυταρχικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων,

EIT Culture & Creativity

Στόχος του Προγράμματος: Το όραμα του EIT Culture & Creativity είναι να δημιουργήσει ένα βιώσιμο οικοσύστημα για ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς και βιομηχανίες, παγκόσμιας

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης “Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)”

Στόχος της πρόσκλησης:Στόχος είναι η στήριξη μιας ολοκληρωμένης και διατομεακής προσέγγισης, με τη χρηματοδότηση ειδικών δράσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων και

1 2 3 13