Οι αιτιώδεις σχέσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το θέμα της κοινωνικής οικονομίας, και το πρόγραμμα της καταπολέμησης της ανεργίας μας μιλάει ο Βασίλης Τακτικός, αναλύει μια σειρά από

Οι πλατφόρμες και τα δίκτυα της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη

Οι κοινωνικές οργανώσεις έχουν την τάση να διαμορφώνουν ομάδες βάσει κοινών οικονομικών και πολιτικών συγγενειών και συμφερόντων. Ορισμένες από τις ομάδες και τα δίκτυα των

Παραδοσιακά επαγγέλματα με παρόν και μέλλον

Γραμματείς – Λογιστές και Βοηθοί Λογιστών – Πωλητές -Ξενοδοχοϋπάλληλοι Επιλέξτε ένα από τα «παραδοσιακά» επαγγέλματα και εξασφαλίστε σταθερή εργασία και ικανοποιητικές αμοιβές. Αξιοποιήστε και εσείς

ΟΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ (ΕΡΓΑΛΕΙΟ)ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη τοπική οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία γνωρίζουμε ότι είναι κεφαλαιώδους σημασίας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε και δεν

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

«Τοπικές κοινωνικές Συμπράξεις» του Βασίλη Τακτικού Οι «Τοπικές κοινωνικές Συμπράξεις» είναι τοπικά σύμφωνα κοινωνικής επιχειρηματικότητας,  με αντικείμενο τις   συνέργειες που μπορούν  να αναπτύξουν οι Δήμοι,

1 2 3 30