ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ανάγκες συμπληρωματικότητας στο σύστημα υγείας Οικονομία της κοινωνικής Φροντίδας (μέριμνας) Υπηρεσίες πρόληψης και μετανοσοκομιακής μέριμνας Δομές κοινωνικής φροντίδας (παιδιά, Τρίτη ηλικία και άτομα με αναπηρία)

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 Η αναζοωγόνηση της υπαίθρου Το ζήτημα της τοπικής διατροφικής επάρκειας και η παραγοκατανάλωση Η κοινωνικά υποστηριζόμενη Γεωργία Η ενίσχυση στις κοινωνικές σε κοινωνικές υποδομές των

Οι αιτιώδεις σχέσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οι αιτιώδεις σχέσεις στη δημιουργία θέσεωνεργασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής

Η συγκρότηση κοινωνικού κεφαλαίου – θεσμοί αλληλεγγύης – δίκτυα Οι θεσμοί της Κοινωνικής Οικονομίας, στο βαθμό που έχουν αναπτυχθεί μέχρισήμερα, δεν προέκυψαν, όπως επισημάναμε ήδη,

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣΗ πράσινη οικονομία στηρίζεται στην αντίληψη της  βιωσιμότητας όσο και σε αυτήν της  αειφορίας σε σχέση με το περιβάλλον .Αντιμετωπίζει το περιβάλλον

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η πράσινη οικονομία στηρίζεται στην αντίληψη της  βιωσιμότητας όσο και σε αυτήν της  αειφορίας σε σχέση με το περιβάλλον . Αντιμετωπίζει

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣΗ πράσινη οικονομία στηρίζεται στην αντίληψη της  βιωσιμότητας όσο και σε αυτήν της  αειφορίας σε σχέση με το περιβάλλον .Αντιμετωπίζει το περιβάλλον

Ο παρεμβατισμός της Τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινωνική οικονομία Ο παρεμβατισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινωνική οικονομία, με Πόρους και υποδομές λειτουργεί καθοριστικά στην ανάπτυξη και

1 2 3 38