Δημιουργία ΔΙΚΤΥΟΥ των Δικτύων της ΚτΠ και της Κοινωνικής Οικονομίας

(Social Economy Greece) Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρώπη αποτελείται από μια σειρά διαφορετικών οργανωτικών μορφών που διαμορφώνονται από διαφορετικές εθνικές συνθήκες και συστήματα ευημερίας, αλλά

Tο Νέο Νομοσχέδιο για τις ΟΚοιΠ, και τον Εθελοντισμό έχει επισήμως γίνει νόμος του κράτους του οποίου η εφαρμογή αναμένεται να ξεκινήσει σε βάθος χρόνου 6 μηνών.

Μπορείτε να δείτε το τελικό κείμενο ΕΔΩ. Το κομμάτι που αφορά τις οργανώσεις και τον εθελοντισμό είναι μέχρι το άρθρο 27 σελ 11. Η διαδικασία ψήφισης

Κοινωνία των Πολιτών: «Ναι» στη ρύθμιση – «Όχι» στη συρρίκνωση

Περισσότερες από 300 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ζητούν τη βελτίωση του προς ψήφιση νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των οργανώσεων, το οποίο όπως τονίζουν αποτυγχάνει

«Μέντορες για τη Κοινωνική Οικονομία» – 2 – 4 Απριλίου 2021 (ONLINE Εκπαιδευτικό Σεμινάριο)

Η (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.), Πανελλήνια ένωση συμπράξεων κοινωνικής οικονομίας είναι το μεγαλύτερο ενεργό δίκτυο φορέων κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας, υλοποιεί το επιμορφωτικό – επικοινωνιακό πρόγραμμα  «Μέντορες» σε μια σειρά από Δήμους

Πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου για τις ανάγκες των υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. της Ηπείρου

Στις 7.8.2020 η Περιφέρεια Ηπείρου με την με αριθ. πρωτ. 1949/7.8.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ:6Φ867Λ9-5ΥΘ) προχώρησε στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιχορήγησης Φορέων Κοινωνικής και

Ο τρίτος τομέας είναι ανάγκη να διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό κεκτημένο για την Κοινωνική Οικονομία …

Με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας-ΠΕΣΚΟ πραγματοποιήθηκε η τακτική συνάντηση της Δευτέρας, 25/1/2021, για την Κοινωνική Οικονομία. Στην συνάντηση μετείχαν οι (όπως εμφανίσθηκαν

Οικονομική υποστήριξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία» το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με Δήμους της Περιφέρειας

Η (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.), Πανελλήνια ένωση συμπράξεων κοινωνικής οικονομίας είναι το μεγαλύτερο ενεργό δίκτυο φορέων κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας, με βασικό έργο την αλληλέγγυα συνεργασία και συμβουλευτική στο

1 2 3 28