ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσμοί & Εφαρμογές Κοινωνικής Οικονομίας

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Γράφει η Νατάσα Στάμου
Δημοσιογράφος

 

Σε μια περίοδο που πολλοί αναφέρονται στην αλληλέγγυα οικονομία, καθώς και ελάχιστοι κατανοούν την ουσία και το εύρος των εφαρμογών της, η ΠΕΣΚΟ έρχεται αντιμέτωπη με μία μεγάλη πρόκληση: να γίνει η ίδια ως ένωση, δια των στελεχών της, ο μέντορας, καθοδηγητής και σύμβουλος για κάθε ενεργητική παρέμβαση που εξελίσσεται στο πλαίσιο των αγορών και της κοινωνίας, για κάθε (οικονομική) δραστηριότητα με κοινωνικούς σκοπούς και στόχους.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

 

Στην ............. σήμερα ……………………………. του έτους ..........., οι : 1)............... .............. του ............. και της ............., που γεννήθηκε στο/ην ...................... , το έτος .........., κάτοικος ...................... (οδός............... αριθμός .....) ,κάτοχο του ΑΔΤ .................... του Α.Τ............. , με ΑΦΜ ................. της Δ.Ο.Υ. ................2) ...............

(καταχωρούνται κατά τον ανωτέρω τρόπο τα στοιχεία όλων των ιδρυτικών μελών)

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1
Περισσότερα...