ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσμοί & Εφαρμογές Κοινωνικής Οικονομίας

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Ο όρος διαλειτουργικότητα (interoperability) αναφέρεται στη δυνατότητα ενός συστήματος ή προϊόντος να λειτουργεί μαζί με άλλα συστήματα ή προϊόντα χωρίς να απαιτείται κάποια ειδική ενέργεια από πλευράς του χρήστη, για να επιτευχθεί αυτή η «συνεργασία».

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

«Ευρυζωνικότητα» ή «Ευρυζωνική Πρόσβαση» είναι η δυνατότητα παροχής γρήγορων, ασφαλών και αξιόπιστων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και με ανταγωνιστικές τιμές. Οι τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης είναι:

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

 • Διαμόρφωση ψηφιακής κουλτούρας στα στελέχη του δημοσίου
 • Πολιτική βούληση για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως του εκάστοτε πολιτικού κόστους
 • Ανασχεδιασμός των διαδικασιών, ώστε να συμπεριληφθούν οι απαιτήσεις των νέων τρόπων διεκπεραίωσης, προτυποποίηση διαδικασιών
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

 • Όργανωτικά και γραφειοκρατικά προβλήματα
 • Απροθυμία και δυσκολία εκμάθησης νέων τεχνολογιών
 • Έλλειψη πόρων – χρηματοδότηση
 • Έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το ποιος τις παρέχει και σε ποιους απευθύνονται. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τη Δημόσια Διοίκηση προς πολίτες, επιχειρήσεις ή εργαζομένους ή ανάμεσα σε φορείς της Διοίκησης. Από τη Δημόσια Διοίκηση προς άλλα μέρη:

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Στην Ελλάδα, η παρουσία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στο Διαδίκτυο περιορίζεται, εκτός μερικών εξαιρέσεων, στην παροχή πληροφοριακού υλικού για τις υπηρεσίες που παρέχει κάθε φορέας. Επίσης, αρκετοί φορείς διαθέτουν, μέσω του διαδικτυακού τους τόπου, σε ηλεκτρονική μορφή τα έντυπα των αιτήσεων και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών και επιχειρήσεων με το φορέα.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Σύμφωνα με την αναφορά των Ηνωμένων Εθνών “Benchmarking E-Government”(2002) αναγνωρίζονται 5 στάδια εξέλιξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει του τρόπου που διαθέτουν και διακινούν την πληροφορία. Πιο συγκεκριμένα:

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αναδημοσίευση από: socialactivism.gr


Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ή ατομικές άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας

 • Πληροφόρηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων, χώρων ψυχαγωγίας (πχ θέατρα, κινηματογράφοι, μουσικές σκηνές, παιδότοποι κτλ) ή για την χορήγηση αδειών μικροπωλητών και λειτουργίας κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους (όπως πάρκα, άλση, κήπους, πλατείες κτλ).
 • Λήψη αιτήσεων και ενημέρωση για την έκβαση της αίτησης μέσω SMS, email κτλ.
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αναδημοσίευση από: socialactivism.gr

Πληρωμή δημοτικών τελών, φόρων, προστίμων και χρεώσεων για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από τον δήμο:

 • Πληροφόρηση για το που και πως μπορεί να γίνει μια πληρωμή.
 • Πρόσβαση σε προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα του δήμου για ενημέρωση σχετικά με το ύψος της οφειλής.
 • Πληρωμές και εξοφλήσεις μέσω του διαδικτύου (τα λεγόμενα e-payments).
 • Ενημέρωση για εκπρόθεσμες οφειλές μέσω SMS, email κτλ.
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

 • Νέες μορφές παροχής πληροφόρησης και υπηρεσιών
 • Διάθεση της πληροφορίας στους πολίτες με νέους πιο εύκολα προσβάσιμους τρόπους
 • Νέοι τρόποι διάδρασης με τους πολίτες (αμφίδρομη επικοινωνία), δίνοντας και λαμβάνοντας πληροφορίες για και από τους ανθρώπους, αναπτύσσοντας μέσα για την ανταλλαγή απόψεων και προκαλώντας διάλογο
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...