ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσμοί & Εφαρμογές Κοινωνικής Οικονομίας

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

  • Παρέχει πολιτοκεντρικές υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες δηλαδή υψηλής ποιότητας
  • Εύκολα προσβάσιμες μέσω πολλαπλών τεχνολογικών μέσων (internet, κινητά τηλέφωνα, call centers, ψηφιακή τηλεόραση)
  • Ασφαλείς
  • Που να έχουν νόημα για τον πολίτη
  • Που έχουν ίδια προσβασιμότητα για όλους
  • Χρησιμοποιεί καλύτερα και αποδοτικότερα τη δημόσια πληροφορία
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Η Ε.Ε οριοθετεί τους στόχους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τρείς συγκεκριμένους τομείς:

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Η ηλεκτρονική δημοκρατία είναι η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ως εργαλείο για τη βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων μέσω της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Με την επίτευξη της:

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος


Ο όρος e-inclusion αναφέρεται στην προώθηση της συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Η ηλεκτρονική συμμετοχή έχει ως σκοπό να παρέχει σε πολίτες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς την ευκαιρία να διαμορφώνουν τις αποφάσεις που τους αφορούν, αξιοποιώντας τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Αποτελεί επομένως την πιο διαδεδομένη μορφή συμμετοχικής δημοκρατίας για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Ένας απλός κατανοητός ορισμός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η αξιοποίηση της πληροφορικής στη Διοίκηση και την γραφειοκρατεία προς όφελος του πολίτη που έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και την επίτευξη διαφάνειας στις συναλλαγές με το κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 2

 Συνέντευξη του κ. Βασίλη Τακτικού, Διευθυντή της Social Activism Αθηνών,
στην Κοινωνιολόγο Ελένη Καλησπεράτη


Το ζήτημα της «έξυπνης διαχείρισης της γνώσης» είναι από τα πολλά θέματα που θίγονται στην ηλεκτρονική εφημερίδα Social Activism Αθηνών. Στο 11ο φύλλο της έκδοσης για τη σημασία αυτής της θεματολογίας, ρωτήσαμε το Διευθυντή της, Βασίλη Τακτικό, ειδικότερα για το θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 2
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 2

Αναδημοσίευση από monthlyreview.gr

του Αγγελου Ι. Ευστράτογλου

Η χρήση του όρου «κοινωνία της γνώσης» είναι εξαιρετικά διαδεδομένη όχι μόνο ανάμεσα στους αρθρογράφους του ανά χείρας περιοδικού αλλά σ’ ένα ευρύ φάσμα επιστημόνων και ερευνητών σε πολλά επιστημονικά πεδία. Η εκτεταμένη αυτή χρήση δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα τόσο των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, όσο όμως και των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο των επιστημών. Γίνεται λοιπόν αναφορά στην έννοια της κοινωνίας της γνώσης είτε γιατί οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι οι κοινωνίες (και οι οικονομίες) έχουν εισέλθει σε μια νέα φάση, προφανώς διαφοροποιημένη και συνεπώς διακριτή από τις προγενέστερες, είτε γιατί στο πεδίο των επιστημών και ιδιαίτερα στο θεωρητικό επίπεδο η έννοια θεωρείται κατάλληλη να ερμηνεύσει ένα μεγάλο μέρος των σύγχρονων εξελίξεων.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 2
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αναδημοσίευση από newsnow.gr

Έρευνα στις ΗΠΑ αποκαλύπτει τον τρόπο για μια καλύτερη ζωή σε έναν συνεχώς εξελλισσόμενο κόσμο Το περιοδικό Wired έγραψε την περασμένη εβδομάδα ότι τα δημόσια σχολεία της Εσθονίας καθιερώνουν ένα πρόγραμμα για να διδάσκονται τα παιδιά από νωρίς πώς να κάνουν προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το μάθημα αυτό καθιερώθηκε επειδή οι εταιρείες της χώρας δυσκολεύονται να προσλάβουν προγραμματιστές. Και η θέση αυτή έχει μεγάλη σημασία λόγω της επιτυχίας του Skype, το οποίο αναπτύχθηκε στην Εσθονία το 2003.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αναδημοσίευση www.kathimerini.gr

Επιστήμη & Ανάπτυξη

- Επιστήμη και ανάπτυξη: Μια αμφίδρομη σχέση

- Η κοινωνία της γνώσης

- Η επιστήμη "κλειδί" για την ανάπτυξη της Αφρικής

Η κοινωνία της γνώσης αποτελεί το σταυροδρόμι της επιστήμης με την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO η βιώσιμη δομή της κοινωνίας της γνώσης πρέπει να χτιστεί με γνώμονα τους ακόλουθους 3 πυλώνες:

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...