ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσμοί & Εφαρμογές Κοινωνικής Οικονομίας

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ΔυναμικούΣήμερα στις 12-11-2013 δημοσιεύθηκε η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).

Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Ξεκινά στις 19-9-2013 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την «επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών».

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1

Παρατάθηκε η περίοδος υποβολής αιτήσεων. Δείτε σχετική ανακοίνωση.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις ενδιαφερόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.4019/2011 που δραστηριοποιούνται στα χωρικά όρια της Περιφέρειας Αττικής, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με σκοπό την φιλοξενία τους στην Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που θα δημιουργηθεί με βάση την υπ.αριθμ. 35/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αρχικό σκοπό την υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων».

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II» εντάσσεται στα πλαίσια του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 05/08/2013 μέχρι τις 10/10/2013 (ώρα 14:00).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Από 1/7/2013 έως 31/10/2014

Ωφελούμενοι είναι:

  • Άνεργοι οι οποίοι ανήκουν σε α)μειονεκτική και σε β) πολύ μειονεκτική θέση.
  • Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
    Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
    Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

ΟΑΕΔΗ υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 6 Ιουνίου.

Με 2.200 νέες θέσεις εργασίας επεκτείνεται το «Πρόγραμμα επιχορήγη­σης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκ­παιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών» που ήδη υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ.H συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 27 μήνες, εκ των οποίων οι 24 επιχορηγούμενοι και οι τρεις μήνες θα καλύπτονται από τον εργοδότη. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχει προβεί σε μείωση προσωπικού. Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 6 Ιουνίου στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

1. Πότε: από 25/2/2013 έως 10/5/2013

2. Ποσοστό επιδότησης: 40% έως 60%

3. Ύψος προϋπολογισμού για τον οποίο μπορεί να υποβάλει αίτηση κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση:

Μεταποίηση: 30.000,00 έως 300.000,00€

Τουρισμός: 20.000,00 έως 300.000,00€

Εμπόριο –Υπηρεσίες: 20.000,00 έως 100.000,00€

4. Δικαιούχοι: Υφιστάμενες, Νέες και Υπό σύσταση Μεσαίες – Μικρές & Πολύ μικρές επιχειρήσεις όλης της χώρας που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού & Εμπορίου/Υπηρεσιών (εξαιρείται το λιανικό εμπόριο)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γυναικεία επιχειρηματικότητα - Για άνεργες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ) 

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 

2. Εκκαθαριστικά Σημειώματα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα του 2011) 

3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχου 

Διαβάστε περισσότερα...


Γυναικεία Επιχειρηματικότητα- Για επιχειρηματίες

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (επιχειρηματικότητα γυναικών) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά για τις γυναίκες- επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα είναι

Διαβάστε περισσότερα...


Γυναικεία επιχειρηματικότητα - Για απειλούμενες από ανεργία και αυτοαπασχολούμενες

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 

2. Εκκαθαριστικά Σημειώματα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα του 2011) 

3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχου 

(εναλλακτικά κατά περίπτωση):

α) Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας): Φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου.

Διαβάστε περισσότερα...


Επιπλέον Δικαιολογητικα Υποβολής - Για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα για Αλλοδαπούς

Α) Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:

Διαβάστε περισσότερα...


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή των πρώτων δικαιολογητικών για το Πρόγραμμα Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, τότε ξεκινά η συγκέντρωση των νέων δικαιολογητικών που ορίζει το Πρόγραμμα. Τα δικαιολογητικά αυτά αναλυτικά μπορείτε να τα βρείτε…

Διαβάστε περισσότερα...


Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Πρότασης (20%, 50%, 100%) στην 'Γυναικεία Επιχειρηματικότητα'

1.Παραστατικά τιμολόγησης δαπανών

2.Δελτία Αποστολής ή CMR, όπου αυτά απαιτούνται

3.Ιδιωτικά συμφωνητικά έργου/ Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα...


Δικαιολογητικά πληρωμής πρότασης (25%, 50%, 100%) στην "Γυναικεία Επιχειρηματικότητα"

1) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (σε ισχύ για τουλάχιστον 20 ημέρες αφότου προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών στον φορέα μας).

2) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ για τουλάχιστον 20 ημέρες αφότου προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών στον φορέα μας).

Διαβάστε περισσότερα...


 

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 2
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Πρωτοβουλία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών

 Για πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας

Για την ανάπτυξη Κοινωνικών Αγροκτημάτων

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0