ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Άρθρο 1οΠροοίμιο Εμείς, οι ομοσπονδίες, τα δίκτυα και οι ενώσεις

Ανοικτά προγράμματα 8/2022

Το Ινστιτούτο μελετών κοινωνικής οικονομίας σας ενημερώνει για τα ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου. Η πλατφόρμα συνεργατική κοινωνία (https://coopsociety.gr/), info@coopsociety.gr ΨΗΦΙΑΚΑ