ΣΥΜΠΟΣΙΟ « ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» 27-29 Ιουλίου στο ΖΑΓΟΡΙ» Με τρεις βασικούς κύκλους συζητήσεων:

ΣΥΜΠΟΣΙΟ « ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» 27-29 Ιουλίου στο ΖΑΓΟΡΙ» Με τρεις βασικούς κύκλους συζητήσεων: α) Ο ιστορικός ρόλος της Κοινωνίας πολιτών β) Κοινωνία πολιτών, εργασία και

Γνωμοδότηση για τις οργανώσεις κοινωνίας πολιτών από την Ευρωπαική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

E   Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή SOC/563 Χρηματοδότηση από την ΕΕ των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Χρηματοδότηση από

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων Σε ποιους απευθύνεται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού