Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.ΚΟΙ.Σ.ΔΑ.

Η Ερύμανθος Α.Μ.Κ.Ε. έχει ως στόχο να αναπτύξει τον κοινωνικό τουρισμό-αγροτουρισμό στο πλαίσιο του προγράμματος Α.ΚΟΙ.Σ.ΔΑ. Κοινωνικός τουρισμός – Αγροτουρισμός Στον τομέα του τουρισμού υπάρχουν