ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ανάγκες συμπληρωματικότητας στο σύστημα υγείας Οικονομία της κοινωνικής Φροντίδας (μέριμνας) Υπηρεσίες πρόληψης και μετανοσοκομιακής μέριμνας Δομές κοινωνικής φροντίδας (παιδιά, Τρίτη ηλικία και άτομα με αναπηρία)

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 Η αναζοωγόνηση της υπαίθρου Το ζήτημα της τοπικής διατροφικής επάρκειας και η παραγοκατανάλωση Η κοινωνικά υποστηριζόμενη Γεωργία Η ενίσχυση στις κοινωνικές σε κοινωνικές υποδομές των

Η συγκρότηση κοινωνικού κεφαλαίου – θεσμοί αλληλεγγύης – δίκτυα

Οι θεσμοί της Κοινωνικής Οικονομίας, στο βαθμό που έχουν αναπτυχθεί μέχρισήμερα, δεν προέκυψαν, όπως επισημάναμε ήδη, ούτε από μια μεγάληθεωρία, ούτε επιβλήθηκαν εξωτερικά από κάποια

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣΗ πράσινη οικονομία στηρίζεται στην αντίληψη της  βιωσιμότητας όσο και σε αυτήν της  αειφορίας σε σχέση με το περιβάλλον .Αντιμετωπίζει το περιβάλλον σαν ζωτική πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ Η πράσινη οικονομία στηρίζεται στην αντίληψη της  βιωσιμότητας όσο και σε αυτήν της  αειφορίας σε σχέση με το περιβάλλον . Αντιμετωπίζει το περιβάλλον σαν ζωτική πυλώνα της οικονομικής

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣΗ πράσινη οικονομία στηρίζεται στην αντίληψη της  βιωσιμότητας όσο και σε αυτήν της  αειφορίας σε σχέση με το περιβάλλον .Αντιμετωπίζει το περιβάλλον σαν ζωτική πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά

Ο παρεμβατισμός της Τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινωνική οικονομία

Ο παρεμβατισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινωνική οικονομία, με Πόρους και υποδομές λειτουργεί καθοριστικά στην ανάπτυξη και ιδιαίτερα στη δημιουργία τοπικής απασχόλησης. Κατ΄ αναλογία του κρατικού

Ο τρίτος πυλώνας της κοινωνικής οικονομίας δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

Η κοινωνική οικονομία είναι συνθήκη στην εποχή μας για δύο βασικούς λόγους πρώτον¨: για αντιμετώπιση του κοινωνικού οικονομικού αποκλεισμού και της φτώχειας και δεύτερης απασχόλησης:

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

info@coopsociety.gr Tο ΙΝΜΕΚΟ και η ΠΕΣΚΟ  έχοντας  δημιουργήσει δίκτυο συνεργαζόμενων κοινωνικών επιχειρήσεων στον τομέα της συμβουλευτικής έχει ετοιμάσει συγκεκριμένα  πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια, για νέες επιχειρήσεις

Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η συγκεκριμένη δράση συνολικού προϋπολογισμού 190.000.000€ στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας (πλην Τουρισμού).Ενδεικτικά θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις που

«Δημοτικός διάλογος»να μιλήσουν και να ακουστούν όλοι

Ο οργανωμένος  θεσμικός  δημοτικός διάλογος  είναι ζωτικήςσημασίας και το οξυγόνο της τοπικής Δημοκρατίας.  Είναι οισύγχρονες “εκκλησίες του δήμου” για να αναδειχθούν στοπροσκήνιο οι καλύτερες ιδέες,

Επιδοτούμενες δαπάνες για Eπιχειρήσεις Πράσινης μετάβασης

«Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»: Ενημέρωση για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. * Προσαύξηση 10% Δημόσιας Επιχορήγησης, υπό όρους εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN

Ευρωπαϊκή Μνήμη (CERV-2023-CITIZENS-REM)

Στόχος της πρόσκλησης: Υποστήριξη έργων που στοχεύουν στον εορτασμό καθοριστικών γεγονότων στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών και των συνεπειών των αυταρχικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων,

EIT Culture & Creativity

Στόχος του Προγράμματος: Το όραμα του EIT Culture & Creativity είναι να δημιουργήσει ένα βιώσιμο οικοσύστημα για ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς και βιομηχανίες, παγκόσμιας

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης “Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)”

Στόχος της πρόσκλησης:Στόχος είναι η στήριξη μιας ολοκληρωμένης και διατομεακής προσέγγισης, με τη χρηματοδότηση ειδικών δράσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων και

1 2 3 143