Το ΙΝΜΕΚΟ PROFILE

Το ΙΝΜΕΚΟ  PROFILE Το ΙΝΜΕΚΟ είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα όπου πρωταρχικό σκοπό έχει την έρευνα, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων

Vulnerable groups in Europe

Vulnerable groups in Europe Edited by; Ellen Kalisperati –SociologistMail: info@erymanthos.eu Greek-American Foundation to Support Vulnerable Groups in Greece Είδηση: ελληνο- αμερικάνικη χρηματοδότηση για την στήριξη

1 2 3 6