«Δημοτικός διάλογος»να μιλήσουν και να ακουστούν όλοι

Ο οργανωμένος  θεσμικός  δημοτικός διάλογος  είναι ζωτικήςσημασίας και το οξυγόνο της τοπικής Δημοκρατίας.  Είναι οισύγχρονες “εκκλησίες του δήμου” για να αναδειχθούν στοπροσκήνιο οι καλύτερες ιδέες,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Κοινωνικό Κεφάλαιο μπορεί να ορισθεί ως συσσώρευση συλλογικής γνώσης, Οργανωτικής Κουλτούρας, Αλληλεγγύης, κοινής εμπιστοσύνης και δημιουργικής θεσμικής λειτουργίας. Τα κοινωνικά δίκτυα και ο εθελοντισμός