Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.ΚΟΙ.Σ.ΔΑ.

Amke Erymanthos

Η Ερύμανθος Α.Μ.Κ.Ε. έχει ως στόχο να αναπτύξει τον κοινωνικό τουρισμό-αγροτουρισμό στο πλαίσιο του προγράμματος Α.ΚΟΙ.Σ.ΔΑ.

Κοινωνικός τουρισμός – Αγροτουρισμός

Στον τομέα του τουρισμού υπάρχουν πρόσθετες δυνατότητες, τόσο λόγω του φυσικού πλούτου της χώρας μας και της φυσικής της ομορφιάς, όσο κυρίως λόγω της πολιτιστικής της κληρονομιάς, η οποία είναι επιτακτική ανάγκη να αναδειχθεί με ποικίλους τρόπους.

Continue reading