ΑΝΟΙΚΤΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΠΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΠΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ»

2) ΙΝΤΕΡΕΓΚ. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

3)ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

4)ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ. Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα»

Continue reading

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Πρόλογος του Luca Jahier Ως Πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), θα ήθελα να χαιρετίσω θερμά την παρούσα μελέτη σχετικά με την κατάσταση της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ανατέθηκε από την ΕΟΚΕ και διεξήχθη από το CIRIEC. Πολλές αλλαγές έχουν σημειωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δημοσίευση της προηγούμενης μελέτης για το ίδιο θέμα το 2008, και θεωρήθηκε απαραίτητη η επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής και του αντίκτυπου του τομέα, τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και στις υπό προσχώρηση/υποψήφιες χώρες (Κροατία και Ισλανδία αντιστοίχως).

Continue reading

ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Περίληψη από την εισήγηση του Βασίλη Τακτικού στη Ημερίδα του ΕΚΠΑ 7-12-2017

Με θέμα: Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης:

Εφαρμογές στην Ενέργεια και τα Απορρίμματα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Θεσμοί και εφαρμογές κοινωνικής οικονομίας

Αγαπητοί φίλοι

Ξεκινώ από ένα θεμελιώδες ερώτημα.

 ‘’Ενώ οι νέες τεχνολογίες καλπάζουν από  άποψη νέων δυνατοτήτων στην ενέργεια και στην πράσινη οικονομία, οι Θεσμοί   και οι εφαρμογές βραδυπορούν, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής  φτώχειας και ανεργίας».

 

Τι είναι αυτό που εμποδίζει την γρήγορη μετάβαση από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, το πετρέλαιο και τον άνθρακα, στις ήπιες μορφές ενέργειας, εάν λάβουμε υπόψη τις νέες τεχνολογίες αξιοποίησης της Ηλιακής ενέργειας που επιτρέπουν την απεριόριστη χρήση της σε αποκεντρωμένο επίπεδο.

Αν ρίξουμε μια ματιά στα οικονομικά μεγέθη που επενδύονται από τις μεγάλες εταιρείες και κράτη στα ορυκτά καύσιμα θα διαπιστώσουμε ότι οι επενδύσεις στις ήπιες μορφές υστερούν κατά κράτος με μικρές εξαιρέσεις. Υπάρχουν Χώρες με ανεπτυγμένες ΑΠΕ, όπως

Ο Καναδάς που  παράγει  το 66% της ηλεκτρικής του ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ άλλες χώρες που παράγουν ανάλογο  ποσό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η Νορβηγία, η Δανία, στη Σουηδία (53,9%), τη Φινλανδία (39,3%), τη Λετονία (37,6%) και την Αυστρία (32,1%), η Νέα Ζηλανδία, και η Βραζιλία.

Σε παγκόσμιο όμως  επίπεδο μολονότι   οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας «γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές από πλευράς κόστους» και συμβάλλουν  στις  χαμηλές  εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, το ποσοστό   ΑΠΕ  πλησιάζει το 15% στη χώρα μας (Ελλάδα) σύμφωνα με Εurostat το ποσοστό ενεργειακής κατανάλωσης ΑΠΕ στο 15,4%.

Continue reading

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

“ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΙΤΕΙΑ”
ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ  Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (αρ 9. ν.4430/16)
 
Με χαρά σας ανακοινώνω ότι, σήμερα ολοκληρώσαμε την έναρξη των εργασιών του Φορέα στη ΔΟΥ, και αποκτήσαμε ΑΦΜ.
Σε γενικές γραμμές η Ένωση Συμπολιτεία είναι
 
-Μη κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ
-Δεν υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ
-Δεν υποχρεούται σε κατηγορία τήρησης βιβλίων  (Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το καταστατικό)
-Δεν ασκεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
-Έχει ΚΑΔ 94.99 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α
-ΑΦΜ 997239867
 
Βασίλειος Ψυχογυιός
Πρόεδρος

ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Εισαγωγή

Οι τεχνολογικές αλλαγές, στην διαδικασία μετάβασης από την Δεύτερη στην Τρίτη βιομηχανική επανάσταση, που χαρακτηρίζουν την εποχή μας έχουν ως επακόλουθο την μείωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την συρρίκνωση των θέσεων της μισθωτής εργασίας.

Continue reading

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή

Οι τεχνολογικές αλλαγές, στην διαδικασία μετάβασης από την Δεύτερη στην Τρίτη βιομηχανική επανάσταση, που χαρακτηρίζουν την εποχή μας έχουν ως επακόλουθο την μείωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την συρρίκνωση των θέσεων της μισθωτής εργασίας.

Το αντίρροπο σε αυτή την αρνητική εξέλιξη είναι η ανάπτυξη του συνεργατισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δημιουργεί νέες δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας, εργασίας και εισοδημάτων.

Continue reading

Κυψέλες συνεργατισμού για ένταξη των Ρομά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

Πανελληνία Ένωση Συμπράξεων  Κοινωνικής Οικονομίας

Δελτίο τύπου

10 Νοεμβρίου 2017

Κυψέλες συνεργατισμού για ένταξη των Ρομά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

Μια ακόμη πρωτοβουλία των φορέων της κοινωνίας πολιτών εκδηλώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017 με θέμα τον σχεδιασμό της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά. Στην συνάντηση με την κ. Αικατερίνη Α. Γιάντσιου, Ειδική Γραμματέα Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, παρευρέθηκαν οι Ευάγγελος Σπινθάκης εκ μέρους της ΠΕΣΚΟ, Αλέξανδρος Οικονόμου εκ μέρους της ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ και Σωτήρης Νικολάου εκ μέρους του ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ.

Continue reading

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ «ΚΥΨΕΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ»

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ «ΚΥΨΕΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ»

Το «ΙΝΜΕΚΟ» Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας με στόχο αξιοποίηση του  κοινωνικού κεφαλαίου των συλλογικοτήτων, προωθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο παρέμβασης στην κοινωνική οικονομία που ονομάζει «Κυψέλες Συνεργατισμού» και το οποίο προβλέπει: Συνέργειες συλλογικών οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, με την δημιουργία Κοινωνικών Τοπικών Συμπράξεων.

Continue reading