Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης,  που θριάμβευσε στις προσφατες δημοτικές εκλογές, στην πρώτη του συνέντευξη στο MEGA, απαντώντας  στο ερώτημα τι καινούργιο θα κάνει ο δήμος στην πόλη αυτή την πενταετία, αναφέρθηκε ότι το πρώτιστο μέλημα θα είναι η καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της κοινωνικής οικονομίας.

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, εξήγησε ότι η κοινωνική οικονομία δεν είναι μόνο οι μη χρηματικές ανταλλαγές και κάποιες κοινωνικές παροχές από τον Δήμο, αλλά οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί που μπορούν να αναπτυχθούν σε συνεργασία με τον Δήμο. Αλλά και σε συνεργασία με άλλες μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες με ευέλικτο επιχειρηματικό τρόπο, αυξάνοντας γενικά την απασχόληση και την παραγωγικότητα που έχει ανάγκη ο τόπος.

Continue reading

Hello!!!

Αν ποτέ το δεις αυτό,

 

ΓΕΙΑ!

😀

Διακήρυξη της κοινωνίας των πολιτών

Ένα νέο ελπιδοφόρο μήνυμα δικτύωσης και συνεργασίας έχει γεννηθεί και απλώνεται σε όλη την χώρα με την ίδρυση Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Ένα νέο μήνυμα που συνδέεται με το κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης, οικολογίας οριζόντιας επικοινωνίας, με κινητήρια δύναμη τους ενεργούς πολίτες και τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργώντας ένα κοινό όραμα.

Continue reading

Η κρίση της αντιπροσώπευσης και η Συμμετοχική Δημοκρατία

Η κρίση της αντιπροσώπευσης σχετίζεται σήμερα με την κατάρρευση του πολιτικού συστήματος και την ανάγκη εκσυγχρονισμού της δημοκρατίας.

Η συμμετοχική Δημοκρατία δεν είναι μόνον ζήτημα σεβασμού στην βούληση όλων των πολιτών αλλά και οικονομικής αποτελεσματικότητας ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλες οικονομικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις.

Continue reading

Συμμετοχική δημοκρατία και κοινωνία των πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει θεσμικά τον εμπλουτισμό της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με τη συμμετοχική δημοκρατία, αλλά είναι φανερό ότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή καθώς υπάρχουν κάθε είδους αντιστάσεις από τις διευθύνουσες ελίτ και τα λόμπυ συμφερόντων.

Continue reading

Διοικώντας της γνώση

Ο όρος «διοίκηση γνώσης» χρησιμοποιείται -πολλές φορές με ασάφεια- για να περιγράψει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών πρακτικών και προσεγγίσεων που αφορούν τη δημιουργία, την επεξεργασία και τη διάχυση γνώσης.

Continue reading

Το ενεργητικό και το παθητικό της γνώσης

Η γνώση σε σχέση με τα παραπάνω θα μπορούσε να χωριστεί σε παθητικό και ενεργητικό. Η γνώση που αποτελεί παθητικό για έναν οργανισμό ή ένα άτομο ή μία βάση δεδομένων, απλώς καλύπτει χώρο στη μνήμη, αλλά δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ως στοιχείο για να απαντήσει σε ερωτήματα και δεν έχει τη μορφή που μπορεί να ενταχθεί σε έναν ευρύτερο συνθετικό σχηματισμό με λογική δομή, ώστε να απαντήσει σε προβλήματα ανώτερης ιεραρχίας που χρειάζονται περισσότερες συνδυασμένες πληροφορίες.

Continue reading

Η εργαλειακή διαχείριση της γνώσης στο διαδίκτυο

Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και δημοσιεύσεις, συγγράμματα και πραγματείες για τη γνώση και τη διαχείριση της πληροφορίας. Η πληροφορία όμως και η γνώση πότε είναι περισσότερο χρήσιμη;

Continue reading

Το Σύστημα διαχείρισης γνώσης

Ο όρος «σύστημα» στο πεδίο της διαχείρισης γνώσης δεν αναφέρεται απλώς σε μια συλλογή συστατικών στοιχείων όπως, για παράδειγμα, στα μηχανικά συστήματα. Αντιθέτως, θα μπορούσε να οριστεί ως μια ομάδα αντικειμένων που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, μαζί με τις μεταξύ τους διασυνδέσεις συμπεριλαμβανομένων και των δεσμών με το περιβάλλον τους (organisational context). Το σύστημα θα πρέπει να έχει συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Continue reading