Να μπει ο ποταμός Ερύμανθος σε καθεστώς Natura Κάθε 4 χρονιά με  οδηγία της Ευρώπης αναθεωρουνται τα όρια των περιοχώνΝτούρα Και μπορούν να ενταχθούν νέες