Παραδοσιακά επαγγέλματα με παρόν και μέλλον

Γραμματείς – Λογιστές και Βοηθοί Λογιστών – Πωλητές -Ξενοδοχοϋπάλληλοι

Επιλέξτε ένα από τα «παραδοσιακά» επαγγέλματα και εξασφαλίστε σταθερή εργασία και ικανοποιητικές αμοιβές. Αξιοποιήστε και εσείς μια από τις εκατοντάδες ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει η αγορά  κάθε χρόνο. Ανοιχτές θέσεις εργασίας στις ειδικότητες προσφέρουν δεκατέσσερις μεγάλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα : ALEX PAK, CLUB ME, Βιοκλινική Αθηνών, ΑΚΑΡΠΟΡΤ,  SPRIDER STORES. So easy, REMAX AIXMH, Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α Ευρώπης, ΚΑΡΟΥΖΟΣ, SONY ΕΛΛΑΣ,  BSB, INTERSPORT, JUMBO, RAXEVSKY.  Επαγγέλματα παραδοσιακά μεν περιζήτητα δε. Τα επαγγέλματα, αυτά του λογιστή, της γραμματέως, του πωλητή και του ξενοδοχουπαλλήλου, θα συνεχίσουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των εργοδοτών και τα επόμενα χρόνια, προσφέροντας εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας στους υποψηφίους. Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, οι ειδικότητες αυτές δημιουργούν κάθε χρόνο, 1.800 ευκαιρίες απασχόλησης.

Γραμματέας.

Στις μέρες μας, η συγκεκριμένη ειδικότητα απαιτεί δυο βασικά προσόντα. Την άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (word, excel, power point, access) και αγγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency). Ειδικά για μεγάλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται και εξωτερικό, μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη ξένη γλώσσα. Μέχρι, τώρα, κάποιος ή κάποια γίνονταν γραμματέας, μέσω κατάρτισης, αλλά δεν είχε εξειδίκευση. Η νέα μορφή επαγγέλματος προϋποθέτει γνώσεις, λογιστικής, πολιτικής οικονομίας, δημοσίων σχέσεων κ.λ.π. Ο γραμματέας είναι από τα πιο απαραίτητα στελέχη μιας επιχείρησης, καθώς συμβάλλει στη σωστή λειτουργία της. Παρ΄ όλα αυτά, σπουδές, γραμματειακής υποστήριξης παρέχουν μόνο ιδιωτικές σχολές και τα Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ,  που συχνά θεωρείται απαραίτητο για την κάλυψη αντίστοιχης θέσης, σχετίζεται περισσότερο με την ικανότητα επικοινωνίας, καλής ομιλίας και λιγότερο με το αντικείμενο των σπουδών.
Η συγκεκριμένη θέση μπορεί να εξασφαλίζει εργασία σε μακροπρόθεσμη βάση, αλλά δεν προϋποθέτει αυξήσεις, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, όπως γραμματέων υψηλόβαθμων στελεχών. Οι αποδοχές τους σε βάθος χρόνου θεωρούνται μέτριες. Ο μισθός φτάνει από 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει μετά από μια 5ετία τα 2.000 ευρώ.

Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου

Ο υπεύθυνος υποδοχής ενός ξενοδοχείου είναι ο υπάλληλος ο οποίος έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους πελάτες, από την άφιξη μέχρι και την αναχώρησή τους. Πρέπει να διαθέτει οργανωτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες και αμεσότητα με τους πελάτες. Είναι σημαντικό να έχει ευγενική και ευχάριστη συμπεριφορά και να μπορεί να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις. Αυτονόητη θεωρείται η γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για τη συγκεκριμένη ειδικότητα θεωρείται απαραίτητη η φοίτηση σε κάποιο ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), και η εξειδίκευση μέσω σεμιναρίων.

Λογιστής/ Βοηθός λογιστή.

Το επάγγελμα του λογιστή ή του βοηθού λογιστηρίου προϋποθέτει καλές χρηματοοικονομικές γνώσεις και πτυχίο οικονομικού πανεπιστημίου ή τεχνολογικής κατεύθυνσης στη λογιστική. Εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης για τη συγκεκριμένη ειδικότητα αποτελεί και η φοίτηση σε κάποιο ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
Στις μέρες μας, οι γνώσεις μηχανογράφησης, σε συνδυασμό με την υψηλή κατάρτιση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αποτελούν εχέγγυο επαγγελματικής αποκατάστασης. Οι απόφοιτοι των σχολών αυτών έχουν πολλές επιλογές. Μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου, της ναυτιλίας, του τουρισμού και της βιομηχανίας, ή σε δημόσιους οργανισμούς. Επίσης, έχουν τη δυνατότατα να ανοίξουν το δικό τους λογιστικό γραφείο ή  να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
 Η συγκεκριμένη ειδικότητα οδηγεί σε ένα επάγγελμα που συνδυάζει υψηλές αποδοχές και σίγουρο μέλλον. Ο πρώτος μισθός για τους νεοεισερχόμενους είναι 850 ευρώ. Πολύ γρήγορα, όμως όσοι εξελίσσονται στο συγκεκριμένο αντικείμενο καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένου λογιστηρίου και εισπράττουν πολύ καλές αμοιβές, που φτάνουν τα 2.500 ευρώ.

Πωλητής.

Η ειδικότητα του πωλητή, αν και απορροφά μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων, δεν διδάσκεται σε πανεπιστήμια ή σχολές τουλάχιστον στη χώρα μας. Θεωρείται ένα περιστασιακό επάγγελμα, με αποτέλεσμα να είναι ελάχιστοι οι πτυχιούχοι που συνειδητά επιλέγουν να ασχοληθούν με πωλήσεις. Οι σύγχρονες ανάγκες των εταιριών απαιτούν εξειδικευμένα στελέχη με γνώση της αγοράς, ικανότητα διαπραγμάτευσης και υψηλό προφίλ. Οι επιχειρήσεις για τα αντίστοιχα τμήματα επιλέγουν, κυρίως, αποφοίτους σχετικούς με αντικείμενο ή τον κλάδο της εταιρίας. Στις βιομηχανικές πωλήσεις, για παράδειγμα, προτιμώνται πτυχιούχοι τεχνικών σχολών (ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι κ.α). Αν πάλι η εταιρία έχει ως αντικείμενο τα γεωργικά προϊόντα, αναζητά γεωπόνους. Ωστόσο, οι ιδανικοί υποψήφιοι πωλητές είναι κάτοχοι πτυχίων οικονομικών σχολών. Στα απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις αυτές συγκαταλέγονται, ακόμη, οι ικανότητες επικοινωνίας, πειθούς και ομαδικής συνεργασίας. Επίσης τα άτομα αυτά θα πρέπει να είναι αρκετά εξωστρεφή, με καλή εμφάνιση και να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς καλούνται πολλές φορές  να εργάζονται με διευρυμένα ωράρια και να ταξιδεύουν. Σε κάθε περίπτωση, οι επαγγελματίες του κλάδου είναι πολύ καλά αμειβόμενοι. Εκτός από το μισθό, που ξεπερνά κατά πολύ τις συμβάσεις εργασίας, οι αποδοχές τους συνδυάζονται με  bonus, παροχή αυτοκινήτου, καυσίμων, κινητού τηλεφώνου και συχνά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για έναν νεοεισερχόμενο η πρώτη αμοιβή μαζί με ποσοστά μπορεί να αγγίξει τα 1.500.με 1.700 ευρώ, ενώ ο συνολικός μισθός του επιθεωρητή πωλήσεων ξεπερνάει τα 3.000 ευρώ.

Αν και παραδοσιακά, τα παραπάνω επαγγέλματα αποκτούν σήμερα αυξημένες επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα, που ξεφεύγουν από μια πιο συμβατική θεώρηση του πρόσφατου παρελθόντος, κυρίως λόγω των τεχνολογικών και οργανωτικών μεταβολών που έχουν πραγματοποιηθεί στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Γεγονός που σημαίνει ότι και στο άμεσο μέλλον θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και εκτιμώ ότι συγκαταλέγονται στις ομάδες επαγγελμάτων που θα παρουσιάζουν ζήτηση στο μέλλον», δηλώνει ο κ. Βασίλης Γαλάνης, marketing consultant και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων μεγάλης εκαπιδευτικής δομής.
«Σε μια χωρά όπως η Ελλάδα που κυριαρχούν οι πολυεθνικές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι πωλήσεις και οι λογιστικές υπηρεσίες δημιουργούν και θα συνεχίσουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Με την πάροδο της οικονομίας και εξαιτίας της εξωστρέφειας των εταιριών ακόμη περισσότερη ζήτηση θα έχουν οι ορκωτοί λογιστές και οι γνωρίζοντες τα διεθνή λογιστικά πρότυπα», επισημαίνει ο κ. Νίκος Παπαλάμπρου , διευθύνων σύμβουλος της In Group. «Ανεξαρτήτως όμως των προοπτικών που έχει ένα επάγγελμα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας νέος αφού αφουγκραστεί τα πραγματικά του «θέλω» και στη συνέχεια να εξετάσει τα «μπορώ», λέει χαρακτηριστικά.
 «Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να θυμούνται ότι η γνώση δεν σταματά στο πτυχίο, που απέκτησαν κάποια στιγμή στο παρελθόν, αλλά πρέπει να εξελίσσεται. Τα σεμινάρια, κυρίως ιδιωτικών φορέων, αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για τη συνεχή αναβάθμιση των εργαζομένων», τονίζει ο κ. Κωνσταντίνος Παπαχατζής διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού της ΑΝΑΔΕΙΞΗ. 
Ενώ σε ότι αφορά στις αμοιβές επισημαίνει : «Είναι λογικό και αναμενόμενο, κατά την είσοδο των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, η οικονομική πρόταση να καλύπτει, κυρίως, αυτά που προβλέπει η συλλογική σύμβαση. Ειδικά το πρώτο διάστημα, ο νέος εργαζόμενος βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της μάθησης, και η ανταποδοτικότητα του είναι χαμηλή. Εξάλλου οι μεγαλύτερες αυξήσεις έρχονται με τις μεταγραφές. Ο άγραφος νόμος στην αγορά λέει ότι αν σε μια πενταετία δεν υπάρχει μια ιεραρχική εξέλιξη, είναι καλό ο εργαζόμενος να εξετάζει τη μετακίνηση του σε άλλη εταιρία, όπου θα μπορεί να διαπραγματευτεί υψηλότερες αποδοχές».

Πρώτη δημοσίευση: Chiosjobs.gr

Προηγούμενο άρθρο

Ένα πτυχίο δεν φτάνει!