ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ανάγκες συμπληρωματικότητας στο σύστημα υγείας Οικονομία της κοινωνικής Φροντίδας (μέριμνας) Υπηρεσίες πρόληψης και μετανοσοκομιακής μέριμνας Δομές κοινωνικής φροντίδας (παιδιά, Τρίτη ηλικία και άτομα με αναπηρία)

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 Η αναζοωγόνηση της υπαίθρου Το ζήτημα της τοπικής διατροφικής επάρκειας και η παραγοκατανάλωση Η κοινωνικά υποστηριζόμενη Γεωργία Η ενίσχυση στις κοινωνικές σε κοινωνικές υποδομές των

Οι αιτιώδεις σχέσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οι αιτιώδεις σχέσεις στη δημιουργία θέσεωνεργασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίαςΣυνέντευξη με τον Βασίλη Τακτικό υπεύθυνου φυσικό αντικειμένου τουΙΝΜΕΚΟ του έργου

Η συγκρότηση κοινωνικού κεφαλαίου – θεσμοί αλληλεγγύης – δίκτυα

Οι θεσμοί της Κοινωνικής Οικονομίας, στο βαθμό που έχουν αναπτυχθεί μέχρισήμερα, δεν προέκυψαν, όπως επισημάναμε ήδη, ούτε από μια μεγάληθεωρία, ούτε επιβλήθηκαν εξωτερικά από κάποια

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣΗ πράσινη οικονομία στηρίζεται στην αντίληψη της  βιωσιμότητας όσο και σε αυτήν της  αειφορίας σε σχέση με το περιβάλλον .Αντιμετωπίζει το περιβάλλον σαν ζωτική πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ Η πράσινη οικονομία στηρίζεται στην αντίληψη της  βιωσιμότητας όσο και σε αυτήν της  αειφορίας σε σχέση με το περιβάλλον . Αντιμετωπίζει το περιβάλλον σαν ζωτική πυλώνα της οικονομικής

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣΗ πράσινη οικονομία στηρίζεται στην αντίληψη της  βιωσιμότητας όσο και σε αυτήν της  αειφορίας σε σχέση με το περιβάλλον .Αντιμετωπίζει το περιβάλλον σαν ζωτική πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά