Ο γύρος του Κόζιακα

Είναι μια μαγευτική διαδρομή στα χωριά πέριξ της ομώνυμης οροσειράς, που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Καλαμπάκας. Σε αυτή τη διαδρομή συναντάμε πολλά χωριά, που ανήκουν διοικητικά

Εναλλακτικές καλλιέργειες νέων

Ο νομός Αχαΐας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ελλαδικές περιοχές με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας και ειδικότερα στους νέους ανθρώπους. Το φαινόμενο του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού

«Περιβάλλον και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – Εναλλακτικές Καλλιέργειες για Νέους Ανέργους»

Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση – Υποστήριξη Πρωτοβουλιών Νέων «Περιβάλλον και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – Εναλλακτικές Καλλιέργειες για Νέους Ανέργους» Συνεχίζεται, με αμείωτο ενδιαφέρον και ζήλο

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας και Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Εθελοντικών Οργανώσεων Αττικής   ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ   ΤΗ ΛΑΦΥΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οικονομολόγο Για το Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της  Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας