Ανοικτά προγράμματα 8/2022

Το Ινστιτούτο μελετών κοινωνικής οικονομίας σας ενημερώνει για τα ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου. Η πλατφόρμα συνεργατική κοινωνία (https://coopsociety.gr/), info@coopsociety.gr ΨΗΦΙΑΚΑ