ΣΥΜΠΟΣΙΟ « ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» 27-29 Ιουλίου στο ΖΑΓΟΡΙ» Με τρεις βασικούς κύκλους συζητήσεων:

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

« ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ»

27-29 Ιουλίου στο ΖΑΓΟΡΙ»

Με τρεις βασικούς κύκλους συζητήσεων:

α) Ο ιστορικός ρόλος της Κοινωνίας πολιτών

β) Κοινωνία πολιτών, εργασία και κοινωνική οικονομία

γ) Κοινωνία πολιτών και συμμετοχική Δημοκρατία

Continue reading

Ανοικτά Επιδοτούμενα Tοπικής Πολιτιστικής Δράσης Προβολής και Ενημέρωσης

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD – LEADER

Επιλέξιμοι δικαιούχοι: σύλλογοι, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ιδρύματα.

Ποσό χρηματοδότησης: ως 50,000 ευρώ.

Ποσό χρηματοδότησης: 100/% για δράσεις που δεν δημιουργούν κέρδη.

Επιλέξιμες δράσεις: 19.2.4.4. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Προθεσμίες υποβολής:
• Για Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα ως 10-07-2018
• Για Αχαΐα ως 20/07/2018
• Για Χαλκιδική ως 31/05/2018
• Για Φθιώτιδα – Ευρυτανία ως 29/06/2018
• Για Πέλλα ως 2 Ιουλίου 2018
• Για Ήπειρο ως 09-07-2018
• Για Χαλκιδική ως 20-7-2018
• Για Ηλεία ως 31/7/2018
• Hμαθία ως 16/7/2018
• Πιερία ως 27/06/2018
• Καστοριά ως 13/07/2018
• Ήπειρος ως 9/7/2018
• Αιτωλοακαρνανία ως 31/08/2018
• Αιτωλοακαρνανία (Τριχωνίδα) ως 6/08/2018
• Χίος ως 12/07/2018
• Ηράκλειο ως 25/6/2018
• Ρέθυμνο ως 9/07/2018

Α) καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες, που σχετίζονται, ενδεικτικά, με την τοπική παράδοση, τα τοπικά προϊόντα, τους τοπικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους (πολιτιστική, αγροτική και λαογραφική κληρονομιά της περιοχής).

Β) πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και ενέργειες προώθηση της κατανόησης της σημασίας που έχει η προστασία της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Γ) Αθλητικές διοργανώσεις (αθλητικές συναντήσεις, τοπικές αθλητικές εκδηλώσεις κλπ), που σχετίζονται με την τοπική παράδοση.

 Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:

• Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
• Διαφημιστικές καταχωρήσεις
• Αξιοποίηση διαδικτύου
• Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής
• Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
• Διαμόρφωση χώρων
• Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων -προσώπων σε εκδηλώσεις
• Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων.

19.2.4.5. Η προστασία των τοπίων, οικοσυστημάτων και λοιπών φυσικών πόρων της υπαίθρου με σημαίνουσα αξία καθώς και των «άυλων» και «υλικών» στοιχείων της υπαίθρου που έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική αξία, και η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων (υποδομές, εξοπλισμός, εφαρμογές) για την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού, που αναδεικνύουν την τοπική πολιτιστική ταυτότητα.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:

• Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
• Μηχανολογικός Εξοπλισμός
• Λοιπός Εξοπλισμός
• Εξοπλισμός ΑΠΕ
• Μελέτες -έρευνες
• Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
• Ανάπτυξη λογισμικού
• Διαμόρφωση Χώρων
• Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων
• Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου
• Προβολή προώθηση
• Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
• Δημιουργία ντοκιμαντέρ
• Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
• Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
• Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
• Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
• Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών
Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ:

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς και απαιτούνται τα εξής:

• Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης αίτησης.
• Αίτηση στήριξης υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο συλλόγου.
• Απόφαση ΔΣ του συλλόγου για υποβολή της αίτησης.
• Στοιχεία του αιτούντος (αστυνομική ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου) και στοιχεία Μητρώου
   ΔΟΥ του συλλόγου.
• Καταστατικό θεωρημένο από Πρωτοδικείο.
• Βεβαίωση μη λύσης και μη πτώχευσης από Πρωτοδικείο.

Σημείωση: Σε περίπτωση έγκρισης, ο σύλλογος πρέπει να έχει θεωρήσει τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας -Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης), πριν την υποβολή του πρώτου αιτήματος ενίσχυσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Κοιν.σ.επ inn.Growth
τηλ. 210 8813761
mail: inngrowth@gmail.com 

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ

100.000 υπεπρονομιούχοι Έλληνες μισούν θανάσιμα την ΄διαύγεια΄.

Του Βασίλη Τακτικού

Tο χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης περνάει αναγκαστικά μέσα από τα πάθη του Χριστού, τον Γολγοθά και την σταύρωση. Από το συγκλονιστικό δράμα των παθών, στο οποίο συνήθως δίνουμε μικρότερη σημασία καθώς σήμερα το όλο σκηνικό εκλαμβάνεται ως κινηματογραφική ταινία με happy and την Ανάσταση.

Continue reading

ΑΝΟΙΚΤΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΠΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΠΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ»

2) ΙΝΤΕΡΕΓΚ. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

3)ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

4)ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ. Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα»

Continue reading

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Aπό τον παραγωγικό προγραμματισμό

στην ελευθερία της γόνιμης πρόσβασης στη γνώση

Ανδρέας Ν. Λύτρας

Γιατί το σχολείο ήταν έτσι

                          

   Επειδή η εργασία στο γραφείο ήταν έτσι!

                                                     

ή στο εργοστάσιο ήταν κάπως έτσι!

Αλλά το σχολείο δεν μπορεί να μείνει

στην ίδια μορφή, όταν η εργασία στο

γραφείο έχει αυτή τη μορφή:

ή το εργοστάσιο βασίζεται στη δουλειά των

ομάδων εργασίας:

Κάποτε η παιδεία ήταν ένα προνόμιο των ανώτερων τάξεων. Χρειάστηκε μια εξέλιξη δύο αιώνων της νεωτερικής πολιτείας, για να συγκροτηθεί η εκπαίδευση και να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της μαζικότητας και της διάχυσης των αγαθών της, σε μια σταδιακά μεγαλύτερη ομάδα του πληθυσμού. Στην αρχή οι μεγάλες πλειονότητες ανήκαν στην κατηγορία των αγράμματων. Στη συνέχεια μεγάλες μάζες περίσσευαν από τη διανομή των λεπτοφυών εκπαιδευτικών συνεισφορών. Η σταδιακή ένταξη των γυναικών και των κοινωνικών ή φυλετικών μειονοτήτων στα εθνικά κράτη μετέβαλε την αρχική ιεραρχία. Τα αναπτυγμένα νεωτερικά κράτη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σπούδασαν τους πληθυσμούς τους και σήμερα εξαφανίζονται εντελώς οι μερίδες των αναλφάβητων.

Διάγραμμα 1

Continue reading

Γνωμοδότηση για τις οργανώσεις κοινωνίας πολιτών από την Ευρωπαική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

E

 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

SOC/563

Χρηματοδότηση από την ΕΕ των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Χρηματοδότηση από την ΕΕ των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών
[Γνωμοδότηση πρωτοβουλίας]

Εισηγητής: Jean-Marc ROIRANT

 

Νομική βάση Άρθρο 29 παράγραφος 2 του Εσωτερικού Κανονισμού
Απόφαση της συνόδου ολομέλειας 30/3/2017
   
Αρμόδιο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη»
Υιοθέτηση από το τμήμα 27/9/2017
Υιοθέτηση από την Ολομέλεια 19/10/2017
Σύνοδος ολομέλειας αριθ. 529
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
(υπέρ/κατά/αποχές)
188/15/10
  1. Συμπεράσματα και συστάσεις
  1. 1Οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών (ΟΚΠ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά στην Ευρώπη. Η συμμετοχική δημοκρατία απαιτεί ενδιάμεσους οργανισμούς προκειμένου να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών και να τους ενθαρρύνει να εκφράζουν τις θέσεις τους σε κάθε χώρο δράσης της κοινωνίας πολιτών. Μια στιβαρή, ανεξάρτητη και διαφοροποιημένη κοινωνία πολιτών εξασφαλίζεται μέσω της επαρκούς δημόσιας χρηματοδότησης.

Continue reading

Business plan μάθε και φτιάξ’ το μόνος σου

Business plan

μάθε και φτιάξ’ το μόνος σου

Ένα Business plan κοστίζει ακριβά για έναν

νέο επιστήμονα και επιχειρηματία.

Μάθε εύκολα και γρήγορα την διαδικασία.

Βρες υποδείγματα και  φτιάξ’ το μόνος σου.

Τεχνική υποστήριξη και 2-3 μαθήματα

είναι αρκετά να μπεις στο πνεύμα

των ενισχύσεων της επιχειρηματικής

δραστηριότητας.

ΚΟΙΝΣΕΠ Inn-Growth

Τηλ. 2108813761

e-mail:   inmeko@otenet.gr

http://www.socialactivism.gr/

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Continue reading

Ο ΝΕΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ»

των οργανώσεων της κοινωνίας Πολιτών το 2018

(Κατά τα πρότυπα της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής ΟΚΕ της Ε.Ε.)

 

Στην τελική φάση των οργανωτικών διαδικασιών βρίσκεται η σύσταση της  Συνομοσπονδίας των οργανώσεων της κοινωνίας Πολιτών και φορέων κοινωνικής οικονομίας που έχει ως  σκοπό μεταξύ άλλων να καλύψει το κενό του κοινωνικού εταίρου της Ελληνικής  ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ε.Ε. Οι διαδικασίες αυτές θα ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018

Continue reading