Ελένη Βενιέρη

Είναι απόφοιτη του τμήματος «Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης» της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του μεταπτυχιακού «Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Σπουδές» του ιδίου τμήματος.

Συνήγορος του Καταναλωτή

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι μία νέα Ανεξάρτητη Αρχή που συστήθηκε με το ν. 3297/2004 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Βασικός σκοπός και καθήκον της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή είναι: Να εισηγείται την χάραξη και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή

1 2 3 29