Τα social media του δικτύου

Τα social media του δικτύου. Η πρόταση αφορά την αξιοποίηση ενός υφιστάμενου επικοινωνιακού συστήματος πανελλήνιας κοινωνικής δικτύωσης με οργανωμένες δομές και παραρτήματα σε όλες τις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Βιοτουρισμός – Μοχλός για Συνεργασία και Ανάπτυξη: Πρέσπα – Κορυτσά

  Το Σαββατοκύριακο, 5-6 Οκτωβρίου 2013, στο Θεματικό Κέντρο του χωριού Πύλη στις Πρέσπες της Φλώρινας διοργανώνεται συνέδριο με θέμα: Βιοτουρισμός: Μοχλός για συνεργασία και

Έναρξη προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. γενικών καθηκόντων

Σήμερα στις 24-9-2013 εκδόθηκε η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Σύμφωνο Διασυνοριακής Συνεργασίας Σύνθεσης και Ανάπτυξης του Βιοτουρισμού Περιοχής Πρεσπών – Korca

  Περίληψη Το Σύμφωνο Συνεργασίας αφορά ένα τοπικό όραμα και σχέδιο οριζόντιας διασυνοριακής Συνεργασίας για την από κοινού δράση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και συλλογικών κοινωνικών

Τεχνικό Εγχειρίδιο για την ανάπτυξη του Βιοτουρισμού

  Περίληψη Το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο αποτυπώνει τις επιδράσεις και δυνατότητες της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανάπτυξη του κοινού διασυνοριακού βιοτουριστικού προϊόντος σε συνεργασία Ελλάδας –

Έναρξη Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.200 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών

Ξεκινά στις 19-9-2013 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την «επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων