ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών

3η Σεπτεμβρίου 69 τηλ.2108813760 mail: panparat@gmail.com Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο συμμετέχει στη διαβούλευση καθώς και πολλά μέλη του «Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών» ξεχωριστά, θεωρώντας αυτή τη διαδικασία

Ανοιχτά προγράμματα επιδότησης ανέργων κάθε ηλικίας και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις

Ανοιχτά προγράμματα επιδότησης ανέργων κάθε ηλικίας και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις Δύο προγράμματα επιδότησης ανέργων που μπορούν να αξιοποιηθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι