Ανοιχτά προγράμματα επιδότησης ανέργων κάθε ηλικίας και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις

inn growth small

Ανοιχτά προγράμματα επιδότησης ανέργων κάθε ηλικίας και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις

Δύο προγράμματα επιδότησης ανέργων που μπορούν να αξιοποιηθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι ανοικτά αυτή την περίοδο και μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις:

  1. Το πρόγραμμα voucher επιταγής εργασίας και
  2. Το πρόγραμμα ενίσχυσης ανέργων από ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ανοίγει μες στο Σεπτέμβριο.

  • Επιταγές εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους από 18 έως 29 ετών

Με την επιταγή εργασίας voucher επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν εργαζόμενους για 5 μήνες, αφού προηγουμένως οι άνεργοι που θα επιλεγούν από το ηλεκτρονικό σύστημα εκπαιδευτούν σε ΚΕΚ.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις σε ειδική φόρμα και οι επιχειρήσεις ως ωφελούμενες επίσης μπορούν ταυτόχρονα να υποβάλουν ξεχωριστά ηλεκτρονική αίτηση.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 42.000 άνεργοι και συγκεκριμένα

  • 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών,  εκ των οποίων:

3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ

9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  • 30.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ

18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) που θα λάβει κάθε καταρτιζόμενος δικαιούχος voucher αυτής της δράσης, θα ανέρχεται στα:
• 2.410 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ,   
• 2.240 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για αποφοίτους Γυμνασίου –Λυκείου – ΙΕΚ.

Το πρόγραμμα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις καθώς μπορούν να ωφεληθούν τα μέλη τους αλλά και να προσλάβουν νέους εργαζόμενους.

Όσοι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και ειδικότερα οι επιχειρήσεις και οι άνεργοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοιν.Σ.Επ. Inn.Growth είτε στο e-mail: inn.growth@gmail.com είτε στο τηλέφωνο 210 8813760 – 1.

  • Τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση ωφελούμενων των προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ

Έχει ήδη αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα  επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ».

Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για να προσλάβουν και να απασχολήσουν έναν ή περισσότερους άνεργους που ωφελήθηκαν από  ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ.

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυµούν να προσλάβουν µε το πρόγραµµα µέλη τους ως εργαζόμενους.

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτοµο που υπάγεται στο πρόγραµµα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για διάρκεια 4 μηνών.

α) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

β) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοιν.Σ.Επ. Inn.Growth είτε στο e-mail: inn.growth@gmail.com είτε στο τηλέφωνο 210 8813760 – 1.

  • Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» για την απασχόληση 50.000 ανέργων υλοποιεί μέσα στον Σεπτέμβριο το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 5 μηνών. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν τόσο από την Πανεπιστημιακή και την Τεχνολογική όσο και από τη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δικαιολογητικά ανέργων

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν και να στείλουν οι άνεργοι ωφελούμενοι και για τα 3 προγράμματα είναι τα εξής:

1.Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ

2.Αντίγραφο τελευταίου τίτλου σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ και μεταπτυχιακού αν υπάρχει, Λυκείου/Γυμνασίου)

3.Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατήριου

4.Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας 2014

 

Πληροφορίες:

 210 8813760

e-mail: inn.growth@gmail.com