Ανοικτά Επιδοτούμενα Tοπικής Πολιτιστικής Δράσης Προβολής και Ενημέρωσης

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD – LEADER

Επιλέξιμοι δικαιούχοι: σύλλογοι, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ιδρύματα.

Ποσό χρηματοδότησης: ως 50,000 ευρώ.

Ποσό χρηματοδότησης: 100/% για δράσεις που δεν δημιουργούν κέρδη.

Επιλέξιμες δράσεις: 19.2.4.4. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Προθεσμίες υποβολής:
• Για Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα ως 10-07-2018
• Για Αχαΐα ως 20/07/2018
• Για Χαλκιδική ως 31/05/2018
• Για Φθιώτιδα – Ευρυτανία ως 29/06/2018
• Για Πέλλα ως 2 Ιουλίου 2018
• Για Ήπειρο ως 09-07-2018
• Για Χαλκιδική ως 20-7-2018
• Για Ηλεία ως 31/7/2018
• Hμαθία ως 16/7/2018
• Πιερία ως 27/06/2018
• Καστοριά ως 13/07/2018
• Ήπειρος ως 9/7/2018
• Αιτωλοακαρνανία ως 31/08/2018
• Αιτωλοακαρνανία (Τριχωνίδα) ως 6/08/2018
• Χίος ως 12/07/2018
• Ηράκλειο ως 25/6/2018
• Ρέθυμνο ως 9/07/2018

Α) καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες, που σχετίζονται, ενδεικτικά, με την τοπική παράδοση, τα τοπικά προϊόντα, τους τοπικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους (πολιτιστική, αγροτική και λαογραφική κληρονομιά της περιοχής).

Β) πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και ενέργειες προώθηση της κατανόησης της σημασίας που έχει η προστασία της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Γ) Αθλητικές διοργανώσεις (αθλητικές συναντήσεις, τοπικές αθλητικές εκδηλώσεις κλπ), που σχετίζονται με την τοπική παράδοση.

 Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:

• Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
• Διαφημιστικές καταχωρήσεις
• Αξιοποίηση διαδικτύου
• Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής
• Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
• Διαμόρφωση χώρων
• Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων -προσώπων σε εκδηλώσεις
• Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων.

19.2.4.5. Η προστασία των τοπίων, οικοσυστημάτων και λοιπών φυσικών πόρων της υπαίθρου με σημαίνουσα αξία καθώς και των «άυλων» και «υλικών» στοιχείων της υπαίθρου που έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική αξία, και η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων (υποδομές, εξοπλισμός, εφαρμογές) για την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού, που αναδεικνύουν την τοπική πολιτιστική ταυτότητα.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:

• Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
• Μηχανολογικός Εξοπλισμός
• Λοιπός Εξοπλισμός
• Εξοπλισμός ΑΠΕ
• Μελέτες -έρευνες
• Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
• Ανάπτυξη λογισμικού
• Διαμόρφωση Χώρων
• Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων
• Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου
• Προβολή προώθηση
• Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
• Δημιουργία ντοκιμαντέρ
• Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
• Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
• Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
• Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
• Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών
Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ:

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς και απαιτούνται τα εξής:

• Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης αίτησης.
• Αίτηση στήριξης υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο συλλόγου.
• Απόφαση ΔΣ του συλλόγου για υποβολή της αίτησης.
• Στοιχεία του αιτούντος (αστυνομική ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου) και στοιχεία Μητρώου
   ΔΟΥ του συλλόγου.
• Καταστατικό θεωρημένο από Πρωτοδικείο.
• Βεβαίωση μη λύσης και μη πτώχευσης από Πρωτοδικείο.

Σημείωση: Σε περίπτωση έγκρισης, ο σύλλογος πρέπει να έχει θεωρήσει τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας -Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης), πριν την υποβολή του πρώτου αιτήματος ενίσχυσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Κοιν.σ.επ inn.Growth
τηλ. 210 8813761
mail: inngrowth@gmail.com 

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Continue reading

Business plan-μάθε και φτιάξ’ το μόνος σου

Business plan-μάθε και φτιάξ’ το μόνος σου

Ένα Business plan κοστίζει ακριβά για έναν

νέο επιστήμονα και επιχειρηματία.

Μάθε εύκολα και γρήγορα την διαδικασία.

Βρες υποδείγματα και  φτιάξ’ το μόνος σου.

Τεχνική υποστήριξη και 2-3 μαθήματα

είναι αρκετά να μπεις στο πνεύμα

των ενισχύσεων της επιχειρηματικής

δραστηριότητας.

ΚΟΙΝΣΕΠ Inn-Growth

Τηλ. 2108813761

Μαιλ   inmeko@gmail.com

http://www.socialactivism.gr/

Απόσυρση Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών

Η Λιμενική αρχή Αιγίου ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς ότι εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση – Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – χρηματοδότησης πράξεων που αφορούν στην «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικού σκάφους» – Δράση “Διάλυση αλιευτικού σκάφους” – Μέτρο 6.1.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π. Αλ. & Θ).

Continue reading

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014 – 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

Προκήρυξη των τεσσάρων προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Τέσσερις δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», παρουσιάστηκαν σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από τον Υπουργό Γιώργο Σταθάκη, την Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, τον Υφυπουργό,  Αλέξη Χαρίτση, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτη Κορκολή, την Ειδική Γραμματέα ΕΤΠΑ, Ευγενία Φωτονιάτα και τον Ειδικό Γραμματέα ΕΚΤ, Γιώργο Ιωαννίδη. Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν σε δύο κύκλους.

Πρόκειται για τα 4 Προγράμματα που βρίσκονταν σε προδημοσίευση, τα οποία προκηρύχθηκαν και είναι διαθέσιμα στους εξής συνδέσμους:

Continue reading

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Τρία νέα προγράμματα δρομολογήθηκαν για μετά τις εκλογές. Σκοπός τους είναι να ενισχύσουν την νεανική επιχειρηματικότητα.

– Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Continue reading

Νέο πρόγραμμα ανέργων Voucher 2014 για ηλικίες 29 έως 64 ετών

Νέο πρόγραμμα ανέργων Voucher 2014 για ηλικίες 29 έως 64 ετών

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Το Υπουργείο Εργασίας προκήρυξε πρόγραμμα voucher με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς δικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση».

Continue reading

Προγράμματα – Σεπτέμβριος 2014

Πρόγραμμα από 29 έως 64 ετών

Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας.

Continue reading

Ανοιχτά προγράμματα επιδότησης ανέργων κάθε ηλικίας και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις

inn growth small

Ανοιχτά προγράμματα επιδότησης ανέργων κάθε ηλικίας και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις

Δύο προγράμματα επιδότησης ανέργων που μπορούν να αξιοποιηθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι ανοικτά αυτή την περίοδο και μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις:

  1. Το πρόγραμμα voucher επιταγής εργασίας και
  2. Το πρόγραμμα ενίσχυσης ανέργων από ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ανοίγει μες στο Σεπτέμβριο.

Continue reading

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 “ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ”

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

(ΕΚΤ)

 

δείτε την πρόσκληση εδώ