ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας και Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Εθελοντικών Οργανώσεων Αττικής   ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ   ΤΗ ΛΑΦΥΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οικονομολόγο Για το Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της  Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας