Βασικές Αρχές Υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

  • Παρέχει πολιτοκεντρικές υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες δηλαδή υψηλής ποιότητας
  • Εύκολα προσβάσιμες μέσω πολλαπλών τεχνολογικών μέσων (internet, κινητά τηλέφωνα, call centers, ψηφιακή τηλεόραση)
  • Ασφαλείς
  • Που να έχουν νόημα για τον πολίτη
  • Που έχουν ίδια προσβασιμότητα για όλους
  • Χρησιμοποιεί καλύτερα και αποδοτικότερα τη δημόσια πληροφορία

 

http://www.icsd.aegean.gr/website_files/metaptyxiako/320647603.pdf