«Μέντορες για τη Κοινωνική Οικονομία» – 2 – 4 Απριλίου 2021 (ONLINE Εκπαιδευτικό Σεμινάριο)

Η (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.), Πανελλήνια ένωση συμπράξεων κοινωνικής οικονομίας είναι το μεγαλύτερο ενεργό δίκτυο φορέων κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας, υλοποιεί το επιμορφωτικό – επικοινωνιακό πρόγραμμα  «Μέντορες» σε μια σειρά από Δήμους

Πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου για τις ανάγκες των υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. της Ηπείρου

Στις 7.8.2020 η Περιφέρεια Ηπείρου με την με αριθ. πρωτ. 1949/7.8.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ:6Φ867Λ9-5ΥΘ) προχώρησε στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιχορήγησης Φορέων Κοινωνικής και

Ο τρίτος τομέας είναι ανάγκη να διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό κεκτημένο για την Κοινωνική Οικονομία …

Με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας-ΠΕΣΚΟ πραγματοποιήθηκε η τακτική συνάντηση της Δευτέρας, 25/1/2021, για την Κοινωνική Οικονομία. Στην συνάντηση μετείχαν οι (όπως εμφανίσθηκαν

Οικονομική υποστήριξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία» το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με Δήμους της Περιφέρειας

Η (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.), Πανελλήνια ένωση συμπράξεων κοινωνικής οικονομίας είναι το μεγαλύτερο ενεργό δίκτυο φορέων κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας, με βασικό έργο την αλληλέγγυα συνεργασία και συμβουλευτική στο

1 2 3 130