Δημοκληροκρατία. Πρόταση καταστατικού για σύσταση νέου σωματείου.

Μέσω διαδικτύου γίνεται μια πρόταση καταστατικού για σύσταση νέου σωματείου, το οποίο ασπάζεται τις δημοκρατικές διαδικασίες όπως αυτές περιγράφονται από τον Αριστοτέλη. Μεταξύ των διαδικασιών αυτών εξέχουσα θέση έχει η κλήρωση. Σύμφωνα με τον Δρα Αλέξανδρο Κόντο ο οποίος το 1999 σε ομιλία του με τίτλο «Ο αποσιωπημένος θεμέλιος λίθος της Δημοκρατίας» η κλήρωση είναι ο αποσιωπημένος θεμέλιος λίθος της Δημοκρατίας, του μόνου πολιτεύματος που ενθαρρύνει όλους τους πολίτες και προάγει τη συμμετοχή τους στα κοινά. Με αυτή τη βάση λειτουργεί και μεγαλουργεί η Δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα, δημιουργώντας Μαραθώνες, Θερμοπύλες, Σαλαμίνες, Παρθενώνες, θέατρο-πολιτική παιδεία, φιλοσοφία, επιστήμες, τέχνες, λαϊκές γιορτές. Έτσι οι θεσμοί γίνονται αποτελεσματικοί χάρη στην κλήρωση.

Με την κλήρωση προάγεται επίσης η άμιλλα καθώς και η αλληλεγγύη των πολιτών. Όλα αυτά στο σύνολό τους δημιουργούν αίσθημα ελευθερίας και σιγουριάς, και φυσικά, ευφορία. Η προελληνιστική ελληνική κοινωνία λειτούργησε βασικά με τους προαναφερμένους δημοκρατικούς θεσμούς, σαν το μόνο πολίτευμα που ταιριάζει στην ανθρώπινη φύση. Έτσι δημιουργήθηκε ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός. Αναμφίβολα στο ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να φτάσει κι οποιοσδήποτε άλλος λαός, αρκεί να εφαρμόσει τη Δημοκρατία για να ευεργετηθεί ξανά από αυτή. (http://www.aee.gr/hellenic/3aee/lectures/kontos/kontos.html).

Η πρόταση καταστατικού για σύσταση νέου σωματείου είναι νομικά κατοχυρωμένη, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (σε τρεις διευθύνσεις ή domain: democlerocratia.gr – δημοκληροκρατια.grdimoklirokratia.gr) 22 Απριλίου 2011 για ανοιχτή διαλογική συζήτηση καθ’ όλο το καλοκαίρι (ενώ τροποποιήθηκε ελαφρά, κυρίως 19 Μαΐου, 6 Ιουνίου και 13 Οκτωβρίου του ιδίου έτους). Απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο και η ουσία του διατυπώνεται στους σκοπούς του άρθρου 2. Το φθινόπωρο συγκεντρώθηκαν τα ιδρυτικά του μέλη με σκοπό το συμφωνημένο καταστατικό να κατατεθεί για επικύρωση στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η πολύμηνη επεξεργασία των άρθρων έγινε από μέλη προσωρινής συντονιστικής επιτροπής, τα οποία σύμφωνα με τη σειρά της αλφαβήτου, ηλικίας και διαχρονικής ενασχόλησης είναι: Κόντος Τ. Αλέξανδρος – γλωσσολόγος, Πουλιανός Α. Νίκος – ανθρωπολόγος και Αργυρώ Γ. Φωτάκη – δικηγόρος.

Θεωρήθηκε πρόσφορο πως όποιοι προβαίνουν σε έστω μια (αποδεκτή) βελτίωση του καταστατικού θα γίνονται αυτόματα, εφόσον το επιθυμούν, ιδρυτικά μέλη και θα ειδοποιούνται σχετικά. Επώνυμες και επιλεγμένες προτάσεις για συζήτηση προβλέπεται να αναρτώνται επίσης στο διαδίκτυο. Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται είτε μέσω της ηλεκτρονοθυρίδας (email) info@democlerocratia.gr, είτε τηλεφωνικά με τον Αλέξανδρο Κόντο στον αριθμό (0030) 210- 8035210.

Καθώς ενδόμυχα στους σκοπούς συγκαταλέγεται η διάδοση των δημοκρατικών ιδεωδών τις επόμενες δεκαετίες σε όλο τον κόσμο, όσοι θέλουν μπορούν να μεταφράσουν σε όποια γλώσσα κατέχουν το καταστατικό που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο http://www.dimoklirokratia.gr/ ώστε να αναρτηθεί στη συνέχεια μεταφρασμένο και αυτό.


Πήγη:

http://www.dimoklirokratia.gr/