Εκδήλωση: Η έκθεση Smart Cities 2023 στο Ζάππειο Μέγαρο

Εκδήλωση: Η έκθεση Smart Cities 2023 στο Ζάππειο Μέγαρο

Για δύο ημέρες, Παρασκευή και Σάββατο, στις 16 & 17 Ιουνίου 2023, στο Ζάππειο Μέγαρο θα «χτυπάει η καρδιά» των «έξυπνων» πόλεων, στην πρώτη Έκθεση Smart Cities στην Ελλάδα. Μίας ολοκληρωμένη πρότασης επικοινωνίας και ανάδειξης των ωφελειών και των προοπτικών ανάπτυξης των ελληνικών πόλεων από την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των σύγχρονων μεθόδων ανάπτυξης και διοίκησης.
Η Έκθεση Smart Cities 2023, μαζί με τα ομώνυμα Συνέδρια και Εκδηλώσεις που περιλαμβάνει, αποσκοπεί στην δημιουργία θεσμικού, αυτοδιοικητικού και επιχειρηματικού σημείου αναφοράς για τις «Έξυπνες Πόλεις» και την Αστική Ανάπτυξη στην Αθήνα. Για τον σκοπό αυτό θα συμμετάσχουν, πέραν των Εταιρειών, Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Φορείς, Οργανισμοί Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση των επισκεπτών για σειρά θεμάτων που είναι κρίσιμοι παράγοντες ανάπτυξης στο ελληνικό αστικό, περιαστικό και αγροτικό οικοσύστημα.
Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος θα αφορούν σε τομείς που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη των σύγχρονων ελληνικών πόλεων όπως: Τεχνολογίες, Εφαρμογές Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών, Εφαρμογές 5G / FTTH, Data Centers, Mobile Technologies, Κυβερνοασφάλεια, Ενέργεια, Ηλεκτρική Ενέργεια, Έξυπνη Μετακίνηση, Αστικές Αναπλάσεις, Έργα Υποδομών, Μεταφορές και City Logistics, Οδικοί Άξονες, Αειφόρος Ανάπτυξη, Ανακύκλωση, Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα και σειρά άλλων σημαντικών τομέων.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.