ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΗΜΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ

Η  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Απαίτηση της Κοινωνίας η δημιουργία Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας στα πλαίσια  του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνικής Οικονομίας στην Αθήνα

 

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

 

 

Κων. Σκριάπα- Οικονομολόγου-Σύμβουλου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας ,

  • Προέδρου  του Δικτύου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Θεσσαλίας και του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»-
  • Μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Έξυπνης Εξειδίκευσης Θεσσαλίας -RIS3

 

«Η δημιουργία γεννιέται μέσα από την οδύνη, όπως ακριβώς γεννιέται μέσα από το σκότος της νύχτας. Μέσα στην κρίση γεννιέται η επινοητικότητα, οι ανακαλύψεις και οι μεγάλες στρατηγικές.» 

Άλμπερτ Αϊνστάϊν

Σε μεγάλο σταυροδρόμι βρίσκεται η χώρα μας , που  πρέπει, όχι μόνο, να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που επισωρεύει η οικονομική κρίση ,η φτώχεια ,το μεταναστευτικό και τόσα άλλα , αλλά παράλληλα πρέπει να χαράξει πολιτικές ,οι οποίες αναγκαστικά θα πρέπει να είναι πρωτοποριακές και μακριά από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος .

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ; EINAI ΔΥΝΑΤΟΝ ;

 

Μπορεί να λείπει η οργανωμένη Κοινωνία από την προσπάθεια αυτή ;Εμείς λέμε ,πως φυσικά και όχι !

 

Εκ του πονηρού θωρούνται όλες εκείνες οι πολιτικές και οι λήψεις αποφάσεων από τις οποίες η Κοινωνία απουσιάζει ,όχι επειδή η ίδια  το επιθυμεί ,αλλά γιατί κάποιοι την κρατούν μακριά και έξω από τους χώρους όπου  σχεδιάζεται το μέλλον της χώρας.

Και η εξήγηση δεν μπορεί να είναι άλλη από το γεγονός ότι η υγιής Κοινωνία των Πολιτών ,η οποία εκφράζεται μέσα από τις πάνω από 10.000 οργανώσεις σε όλη τη χώρα , οι οποίες εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια Ενεργούς Πολίτες, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά και αγωνιούν πραγματικά για το μέλλον της χώρας , που διοργανώνουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες εκδηλώσεις ,κάθε μέρα, σε όλη τη χώρα,  για τον πολιτισμό ,για το περιβάλλον, για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και για την ανάπτυξη της χώρας γενικότερα , τις περισσότερες φορές χωρία καμιά στήριξη από τους Κρατικούς Φορείς, ζητούν από την όποια κρατική εξουσία ,σε κεντρικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο, διαφάνεια ,αξιοκρατία και ορθολογική διαχείριση των πόρων.

 

Αυτό είναι το λεπτό σημείο ,το οποίο, οι έχοντες λόγους, το κρύβουν επιμελώς ,γιατί δυστυχώς δεν έχουμε μάθει ως λαός ,να λειτουργούμε  σε συνθήκες διαφάνειας και Συμμετοχικής Δημοκρατίας, αλλά σε ένα βολικό και ανέμελο καθεστώς   κομματικών και ιδεολογικών αγκυλώσεων, ένθεν και ένθεν (τρομάρα μας!!), αφήνοντας ότι πιο υγιές στο περιθώριο!  

 

Τα αποτελέσματα αυτής της εκ του πονηρού τακτικής τα είδαμε ,τα ζούμε όλοι, μα πιο πολύ τα ζουν οι νέοι αυτής της χώρας ,τα παιδιά μας , που αναγκάζονται να την εγκαταλείψουν ,συνήθως χωρίς επιστροφή ,αναζητώντας σε ξένες χώρες , τη χαμένη τους αξιοπρέπεια ,τη χαμένη τους προοπτική για να  ζήσουν ως πολιτισμένοι και αξιοπρεπείς άνθρωποι.

Και μην διανοηθεί να πει κανείς ,ότι δεν διαθέτουν οι Οργανώσεις της  Κοινωνίας των Πολιτών την απαραίτητη τεχνογνωσία να αντιληφθούν τις «υψηλές» (!!!)  πολιτικές και αποφάσεις που λαμβάνονται από τα μικρά ή τα μεγάλα όργανα του Κράτους, ξεκινώντας από τους Δήμους ,τις Περιφέρειες ,μέχρι την κεντρική εξουσία.

Γιατί ,οι εθελοντικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα, -οι οποίες αποτελούν τη λεγόμενη υγιέστατη Κοινωνία των Πολιτών ,που κάποιοι  επιμελώς τη θέλουν  στη γωνία-, έχουν στελεχωθεί, πλέον, με εξαιρετικούς επιστήμονες ,μα πάνω απ’ όλα από σωστούς ανθρώπους, που πάντα είχαν στις τάξεις τους  , οι οποίοι θέτουν το δημόσιο συμφέρον πάνω από το ατομικό, που έχουν μέσα τους την αίσθηση της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού,  που έχουν υψηλή εξειδίκευση και γνώσεις και παράγουν πλούτο για τη χώρα σε πολλά επίπεδα , συνήθως σε ένα εχθρικό γι’ αυτούς περιβάλλον,  που οι κάθε είδους εξουσίες δημιουργούν.

 

Δυστυχώς, όμως ,για τους παραπάνω λόγους, που αναφέραμε  συνοπτικά , το τεράστιο αυτό Κοινωνικό Κεφάλαιο ,που είναι ο πλούτος και η δύναμη για τη χώρα , μένει ανεκμετάλλευτο ,επειδή ,κάποιοι , οι οποίοι καμώνονται ότι κατέχουν τη γνώση και ,τάχα, ξέρουν να αποφασίζουν και να σχεδιάζουν -αυτοί και μόνο – το μέλλον της χώρας , δεν αισθάνονται καλά  σε συνθήκες διαφάνειας και αξιοκρατίας  ,που είναι η βασική αρχή κάθε  Δημοκρατικής χώρας, σε όλη της υφήλιο .

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ- ΤΟ ΥΓΙΕΣΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα συναντάται ,σε μεγάλο βαθμό, σε άδηλη μορφή μέσα από παραδοσιακούς θεσμούς αλληλεγγύης,  όπως τοπικοί σύλλογοι, ενορίες της εκκλησίας και άλλα φιλανθρωπικά σωματεία και ιδρύματα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες δεν καταγράφονται σε επίσημες στατιστικές.

Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν και  άλλες σύγχρονες μορφές Εθελοντικών Οργανώσεων (Σωματεία και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις ),οι λεγόμενες διεθνώς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ,που όλοι μετά μανίας και εκ του πονηρού «ενοχοποιούν» ,αγνοώντας ότι αυτή είναι η διεθνής ονομασία ,όλων των εθελοντικών φορέων ,από τον σύλλογο ενός μικρού χωριού ,μέχρι τις εθελοντικές  οργανώσεις  που λειτουργούν  σε υψηλό και τεχνοκρατικό επίπεδο,  που έχουν στελεχωθεί με εξαιρετικά επιστημονικά στελέχη, που διεκδίκησαν-και μπράβο τους-  Ευρωπαϊκούς πόρους, σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού ,τους έφεραν στη χώρα και χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δίνοντας εισόδημα σε χιλιάδες ανέργους, κυρίως επιστήμονες,  σε όλη τη χώρα, παράγοντας σημαντικό έργο σε σημαντικούς τομείς.

Όλοι αυτοί οι χιλιάδες Εθελοντικοί Φορείς ανήκουν στην μεγάλη κατηγορία των λεγόμενων διεθνώς  «Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» ,δηλ. Οργανώσεων που δεν μισθοδοτούνται και δεν χρηματοδοτούνται από το λεγόμενο Κράτος , όπως είναι φυσικά όλοι οι Σύλλογοι ,γι’ αυτό και η ονομασία  ΜΚΟ αφορά όλους ,έστω και αν κάποιοι ,από άγνοια και μόνο ή αδικαιολόγητη φοβία , δεν θέλουν να ονομάζονται έτσι, για να μην συσχετίζονται με αυτές  τις ΜΚΟ που έβλαψαν τον χώρο των εθελοντικών οργανώσεων .

Μα , δεν μας φταίει η ονομασία μας με τη λέξη ΜΚΟ  , αλλά η συμπεριφορά των  εθελοντών και για τον λόγο αυτό υπάρχουν καλές ή κακές ΜΚΟ-Σύλλογοι ,όπως υπάρχουν κακοί ή καλοί Δήμαρχοι, βουλευτές, υπουργοί ,πρωθυπουργοί ,καλοί ή κακοί φίλοι κλπ.  

Το γεγονός ,ότι κάποιοι τέτοιοι Φορείς ,ξέφυγαν από τον σκοπό τους ,σχεδόν πάντα σε συμπαιγνία και «αγαστή» συνεργασία με την κυβερνητική μηχανή και συγκεκριμένους  διεφθαρμένους πολιτικούς και κρατικούς λειτουργούς  , οι οποίοι ,χωρίς ντροπή , τις χρησιμοποίησαν για να ολοκληρώσουν το μεγάλο «φαγοπότι» , δυστυχώς  χωρίς να τιμωρηθούν και να πληρώσουν γι’ αυτό , δεν σημαίνει ότι οι δεκάδες χιλιάδες άλλες Οργανώσεις στην Ελλάδα (ΜΚΟ) , δεν λειτουργούν ομαλά και δεν διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο σε αυτή τη χώρα.

Μήπως ,δεν έχουμε δει πληθώρα δημάρχων ,περιφερειαρχών,  βουλευτών ,,υπουργών ,πρωθυπουργών  ,κρατικών λειτουργών που δεν άφησαν τίποτα όρθιο και καταδίκασαν αυτή τη χώρα στη φτώχεια και την αναξιοπρέπεια ;

 Και μην διανοηθεί κανείς να ρίξει το ανάθεμα στις χιλιάδες εθελοντικές οργανώσεις -συλλογικότητες αυτής της χώρας (μιλώ για τις υγιέστατες ΜΚΟ), που ουδέποτε συναλλάχτηκαν ,δεν γνωρίζουν και δεν θέλουν να γνωρίζουν το -αυτής της μορφής-  διεφθαρμένο κράτος και συνεχίζουν να παλεύουν για μια Ελλάδα της προόδου ,της ανάπτυξης ,της προκοπής και της αξιοπρέπειας .

Τη χώρα δεν την βούλιαξαν οι Εθελοντικές Οργανώσεις ,οι λεγόμενες διεθνώς ΜΚΟ ,με την ευρύτητα του όρου που παραπάνω αναφέραμε, αλλά αυτοί που διαχειρίστηκαν ,με αδίστακτο και παράνομο τρόπο, τον πλούτο της και ιδιοποιήθηκαν πόρους ,που αφορούσαν όλη την Κοινωνία και όλους τους πολίτες αυτής της χώρας.

Θα αφήσουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με την  κοινωνία έξω από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων για τους λόγους που παραπάνω επαρκώς εξηγήθηκαν ;

Αυτή η δηλωμένη και πολύπλευρη δραστηριότητα που αναπτύσσεται μέσω των πολύ οργανωμένων Εθελοντικών Οργανώσεων , επισκιάζει στην πράξη ένα μεγάλο μέρος μιας αυθεντικής κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και συνάμα στρεβλώνει τις πολιτικές που προωθούν οι κυβερνήσεις ,οι οποίες δημιουργούν τεχνητά, ένα κλίμα σύγχυσης και προσβάλλουν με άγαρμπο τρόπο τις υγιείς Εθελοντικές Οργανώσεις σε όλη τη χώρα.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο συνεργατισμός , ως διαδικασία προϋποθέτει την αναγνώριση της ισοτιμίας και των άλλων άτυπων μορφών κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες μάλιστα έχουν μακρά παράδοση και βαθιές ρίζες στην χώρα και συγκροτούν ως ένα βαθμό το λεγόμενο «κοινωνικό κεφάλαιο».

Έτσι, εκτός από την άδηλη οικονομία που αναδύεται μέσα από την κρίση, ο ρόλος της κοινωνίας πολιτών, οι θεσμοί αλληλεγγύης και ο συνεργατισμός είναι το ύστατο οχυρό, ο εναλλακτικός τρόπος επιβίωσης των πλέον αδυνάτων τμημάτων της κοινωνίας. Ας σημειώσουμε ότι ο κόσμος των συλλόγων συμπεριλαμβάνει  ανθρωπιστικές οργανώσεις, κοινωνικές δομές αλληλεγγύης, πολιτιστικούς και οικολογικές οργανώσεις, κοινωνικούς ακτιβιστές και ενεργούς πολίτες. Η δράση τους είναι πολύ σημαντική γιατί γιατρεύει τις  πληγές που προκαλεί ο άκρατος ανταγωνισμός, αλλά και δημιουργεί ολοένα θέσεις εργασίας σε πεδία όπου η αγορά δεν έχει ενδιαφέρον να επενδύσει και το κράτος αποσύρεται, λόγω στενότητας πόρων.

Θα πρέπει ,επίσης ,να τονιστεί ,ότι πλέον οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ,στελεχώνονται από εξειδικευμένους επιστήμονες, διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και συνείδηση του ρόλου τους σε μια  σύγχρονη κοινωνία και διεκδικούν διαφάνεια ,αξιοκρατία και ορθολογική διαχείριση των δημόσιων πόρων .

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ,  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Το θαύμα της άμεσης δημοκρατίας στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ. ,της άυλης πνευματικής διαδικασίας, είναι ένα ιστορικό παράδειγμα αποτυπωμένο στη πολιτιστική κληρονομιά, τα μάρμαρα και τους βράχους της Ακρόπολης των Αθηνών ως παράδειγμα συλλογικής δημιουργίας.

Η συμμετοχική δημοκρατία σήμερα είναι η έκφραση της ανοικτότητας, του διαλόγου, της διαφάνειας, του κοινωνικού ελέγχου που ενισχύει την συλλογική δημιουργία. Ο συνεργατισμός είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω, αλλά και δύναμη εκκίνησης της κοινωνικής οικονομίας.

Παράλληλα ο συνεργατισμός ξεκινά από την οργανωμένη κοινωνία πολιτών και αξιοποιεί τις ως τώρα θετικές της εμπειρίας επιδιώκοντας να τις συνδέσει με το νέο αναπτυσσόμενο ρεύμα που προέκυψε κυρίως  με την ψήφιση του ν. 4019/11 στα χρόνια της κρίσης.

 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το έλλειμμα της κοινωνικής οικονομίας που καταγράφεται στην χώρα, πρέπει να εννοηθεί ότι οφείλεται στην μη αναγνώριση των ποικίλων μορφών εθελοντισμού, ως φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο. Αυτή ήταν η συνέπεια του κατακερματισμού του «κόσμου των συλλόγων» που ιδιοτελώς  υπέθαλψε  ποικιλοτρόπως το πελατειακό κράτος. Η ανάγκη για πανελλήνια πλατφόρμα κοινωνικής οικονομίας, για  εθνική πλατφόρμα, για πανελλήνιο σύνδεσμο ή συνομοσπονδία έχει πλέον ωριμάσει.

Για την αντιμετώπιση του θεσμικού ελλείμματος της χώρας στην κοινωνική οικονομία επείγει η ενοποίηση των οργανώσεων και των φορέων της κοινωνίας πολιτών και των κοινωνικών επιχειρήσεων κάθε μορφής για την θεσμική ολοκλήρωση των πολιτικών για την κοινωνική οικονομία.

Μόνο το κοινωνικό συνειδητοποιημένο υποκείμενο – κοινωνικός εταίρος και συγκροτημένο θεσμικά σε μια ομοσπονδία δικτύων, μπορεί  να επιβάλλει σοβαρή πολιτική για τον τρίτο τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα.  Βρισκόμαστε στην εποχή του συνεργατισμού όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και των συλλογικοτήτων παλαιών και νέων.

 

Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα του Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνικής Οικονομίας, που διοργανώνεται στο

«Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών»-ΑΘΗΝΑ,

στις 10-11-12 Ιουνίου 2016

και στο οποίο η Κοινωνία των Πολιτών ,έχει μια μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει τον ρόλο της .

Και αυτό μπορεί να γίνει με την ίδρυση  της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Φορέων και Συλλογικοτήτων της Κοινωνίας των Πολιτών , η οποία και θα είναι το τριτοβάθμιο όργανο όλων των Ομοσπονδιών και των Παρατηρητηρίων της χώρας .

Κοινωνία των Πολιτών και Κοινωνική Οικονομία πάνε μαζί ,γιατί η μια δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς την άλλη .Γιατί είναι η άμυνα της κοινωνίας ,μπροστά στην παγκοσμιοποίηση και στην ισοπέδωση των πάντων .

Μια Συνομοσπονδία ,μια Πανελλήνια Πλατφόρμα των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας , η οποία θα έχει υψηλή τεχνογνωσία, υπευθυνότητα στα θέματα που θα επιλαμβάνεται στο όνομα της Κοινωνίας, διάχυση πληροφορίας ,συμβουλευτικής και φυσικά θα διεκδικεί τον σωστό και δίκαιο ρόλο για την Κοινωνία των Πολιτών ,που σε κάθε πολιτισμένη χώρα ,θεωρείται ως αυτονόητος.

Προτείνω ,λοιπόν, όλες οι Ομοσπονδίες Φορέων  ανά την Ελλάδα, δηλ. τα Δευτεροβάθμια όργανα της Κοινωνίας των Πολιτών , να συμμετέχουν στο πολύ σημαντικό  αυτό Συνέδριο και να προσυπογράψουν  το σύμφωνο για τη σύσταση του νέου μας τριτοβάθμιου Φορέα , που θα αποτελεί μια μεγάλη κατάκτηση της Ελληνικής Κοινωνίας ,στο δρόμο για τη διεκδίκηση και εμβάθυνση της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών ,όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο ,που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα ,αλλά και σε ευρωπαϊκό ,για μια δίκαιη Ευρώπη των λαών , που να υπηρετεί πάνω απ’ όλα τον Άνθρωπο .

Αυτά είναι τα στοιχήματα που πρέπει, όλοι μαζί, να κερδίσουμε , για να μπορούμε ,αν δεν είναι πλέον πολύ αργά, να κοιτάξουμε τα παιδιά μας στα μάτια .

Για να δώσουμε τη δική μας μάχη και όχι να παραδοθούμε πριν ακόμα την αρχίσουμε .

Μια μάχη την οποία την κάνουμε όχι για να τη χάσουμε ,αλλά για να την  κερδίσουμε.

Τη μάχη της αξιοπρέπειας ,της δικαιοσύνης και της προόδου.

Ραντεβού ,λοιπόν, όλων των Οργανώσεων στην Αθήνα ,στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα ,την Παρασκευή 10  , το Σάββατο 11  και την Κυριακή 12   Ιουνίου 2016, στο πρώτο στην ιστορία

 «ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2016».

Πληροφορίες για το συνέδριο στο  www.synedriokalo.gr

Εγγραφές Συνέδρων :

http://synedriokalo.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%8./

Καλή αντάμωση!

                                                                Σκριάπας Κων/νος

Οικονομολόγος -ΝΟΕ-ΑΠΘ-

Μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας  Θεσσαλίας –RIS3 -Έξυπνη Εξειδίκευση

Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου Εθελοντικών  Οργανώσεων Θεσσαλίας

Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”

Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας

Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας

Μobile:6974-881944

FAX: 24210-71200 FACEBOOK : Skriapas Konstantinos 
E-MAILS:    skriapask@gmail.cominfo@mkothessalias.gr” target=”_blank”>info@diktioelassonas.gr,

SITES     :    www.diktioelassonas.gr,