Επιδόματα Ανεργίας

Η έρευνα έγινε από την Έφη Κοσκώση, Κοινωνιολόγο

 

ΠΟΙΟΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (από 5 έως 12 μήνες)

Αφορά μισθωτούς απολυμένους ή συμβασιούχους ορισμένου χρόνου για τους οποίους έληξε η σύμβαση εργασίας. Είσπραξη τακτικού επιδόματος ανεργίας διάρκειας από 5 έως 12 μήνες, αφού τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις και μετά από εγγραφή στον ΟΑΕΔ.

Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

Από 12.03.2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.

Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

1η Περίπτωση: Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες. Οι μισθωτοί που εργάζονται με πλήρως ωράριο λαμβάνουν 25 ένσημα το μήνα και αυτοί που εργάζονται με ημιαπασχόληση λαμβάνουν 21 ένσημα το μήνα. (1 ημέρα = 1 ένσημο)

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε πως κάποιος απολύεται ή λύεται η σύμβασή του στις 31/10/2012. Τα ένσημα που θα μετρήσουν για την είσπραξη ταμείου ανεργίας ξεκινούν από 01/11/2010 (ΠΡΟΣΟΧΗ:όλα τα ένσημα πριν από αυτή την ημερομηνία δεν προσμετρώνται).

‘Ετσι από 01/11/2010 έως 31/10/2011 θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συγκεντρώσει το λιγότερο 80 ένσημα.

Από 01/11/2011 έως 31/10/2012 θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει άλλα 80 ένσημα το λιγότερο.

Επιπλέον όμως θα πρέπει στο διάστημα από 01/09/2011 έως 31/08/2012 να έχει συγκεντρώσει 125 ένσημα. Αυτό σημαίνει πως ουσιαστικά θα πρέπει στο διάστημα από 01/09/2011 έως 31/08/2012 να έχει δουλέψει τουλάχιστον 5 μήνες με πλήρη απασχόληση ή 6 μήνες σε ημιαπασχόληση, όχι αναγκαστικά συνεχόμενα.

Σε κάθε περίπτωση τα ένσημα από 01/09/2012 έως 31/10/2012 δεν προσμετρώνται.

 

2η Περίπτωση: Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε πως κάποιος απολύεται ή λύεται η σύμβασή του στις 31/10/2012. Τα ένσημα που θα μετρήσουν για την είσπραξη ταμείου ανεργίας ξεκινούν από 01/11/2010 (ΠΡΟΣΟΧΗ:όλα τα ένσημα πριν από αυτή την ημερομηνία δεν προσμετρώνται).

Εάν από 01/11/2010 έως 31/08/2012 έχει συγκεντρώσει 200 ένσημα δεν ισχύει ο περιορίσμός των 125 ενσήμων από 01/09/2011 έως 31/08/2012.

Εκ των οποίων 200 ενσήμων

Πρέπει από 01/11/2010 έως 31/10/2011 να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 80 ένσημα

Όπως πρέπει και από 01/11/2011 έως 31/08/2012 να έχει άλλα 80 ένσημα

Σε κάθε περίπτωση τα ένσημα από 01/09/2012 έως 31/10/2012 δεν προσμετρώνται.

 

Αν επιδοτείται για δεύτερη και πλέον φορά:

Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει 125 ένσημα στο τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται τα ένσημα των δύο τελευταίων μηνών.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε πως κάποιος απολύεται ή λύεται η σύμβασή του στις 31/10/2012. Τα ένσημα που θα μετρήσουν για την είσπραξη ταμείου ανεργίας ξεκινούν από 01/09/2011. (ΠΡΟΣΟΧΗ:όλα τα ένσημα πριν από αυτή την ημερομηνία δεν προσμετρώνται).

Πρέπει από το διάστημα 01/09/2011 έως 31/08/2012 να έχει συγκεντρώσει 125 ένσημα

Σε κάθε περίπτωση τα ένσημα από 01/09/2012 έως 31/10/2012 δεν προσμετρώνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (σαιζόν) αρκούν 100 ημέρες, δηλαδή 100 ένσημα εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσής του στην αρμόδια Υπηρεσία (ΟΑΕΔ) του τόπου κατοικίας του (ή εναλλακτικά της τελευταίας απασχόλησής του). Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Παράδειγμα: Απολυμένος 31/10/2012 πρέπει να υποβάλει αίτηση έως 31/12/2012. Η επιδότηση του ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εαν όμως υποβάλει την αίτηση από 01/11/2012 έως 07/11/2012 τότε η επιδότησή του ξεκινάει από 07/11/2012. Σε κάθε περίπτωσή δηλαδή η επιδότηση δεν θα ξεκινήσει πριν τις 07/11/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως το επίδομα μπαίνει στο λογαριασμό της τράπεζας στο τέλος κάθε μήνα επιδότησης. Δηλαδή εάν η επιδότηση ξεκινήσει στις 07/11/2012 τα πρώτα χρήματα θα μπουν στις 07/12/2012.

Από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ θα δωθεί στους δικαιούχους αναλυτική έντυπη κατάσταση «ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ» με τις περιόδους επιδότησης με ακριβείς ημερομηνίες παρουσίας στον ΟΑΕΔ και ημερομηνίες καταβολής των χρημάτων στο λογαριασμό του.

 

ΣΧΟΛΙΑ: Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες πρέπει να γνωρίζουν πως τα τελευταία χρόνια οι προϋποθέσεις για επιδότηση της ανεργίας αλλάζουν συχνα. Μετά την ψηφίση των νέων μέτρων στη βουλή το Νοέμβρη του 2012 ενδέχεται να αλλάξουν πάλι κάποιες προϋποθέσεις ή το ποσό της επιδότησης. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν πως αν στο εκκαθαριστικό της εφορίας ή στο αντίγραφο που θα καταθέσουν έχουν εισοδήματα από παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από την εφορία στην οποία ανήκουν πως δεν εργάζονταν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν έχουν ανοιχτά βιβλία. Εάν είχαν έσοδα από ελέυθερα επαγγέλματα και είχαν ανοιχτά βιβλία ως ελεύθεροι επαγγελματίες ενόσω εργάζονταν και ως μισθωτοί δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας. Έαν έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους ως μη μισθωτοί για κάποιο διάστημα και δεν έχουν ανοίξει βιβλία αλλά ο εργοδότης στον οποίο πρόσφεραν την εργασία τους τους έκοψε απόδειξη μπορούν να προσκομίσουν και φωτοτυπία της απόδειξης αυτής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

14ΜΗΝΟ

12ΜΗΝΟ

14ΜΗΝΟ  

 

Ημέρ. Εργασίας

Ημέρ. Εργασίας

Ημέρ. Εργασίας

 

 

 

 

 

125-1491

100-149

100-149

 5 μήνες

150-1792

150-179

150-179

 6 μήνες

180-219

180-219

180-219

 8 μήνες

220-249

220-249

220-249

10 μήνες

250 και άνω

250 και άνω

250 και άνω

12 μήνες

210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας

210 και άνω

210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας

12 μήνες

1. Ή 200 στη διετία 

2. Ή 250 στη διετία

3. Ή 300 στη διετία

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

http://www.oaed.gr/el/

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιδοτούμενος άνεργος:

• Υποχρεούται μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση να εμφανίζεται μόνο τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Οι ημερομηνίες που θα παρουσιάζεται στον ΟΑΕΔ, ορίζονται στη σχετική «Απόφαση Επιδότησης» που παραλαμβάνει από την Υπηρεσία.

Κάθε μήνας επιδότησης θα πιστώνεται αυτόματα στον λογαριασμό του, εφόσον ο δικαιούχος παρουσιάζεται ανελλιπώς και υποχρεωτικά στα χρονικά διστήματα που του έχουν καθοριστεί με την «Απόφαση Επιδότησης».

• Όταν συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης θα πρέπει να ενημερώσει εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της επιδότησης την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή από τον ίδιο προσωπικά ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια πρέπει, και σε εύλογο χρόνο, να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, απόφαση συνταξιοδότησης κ.λ.π.) προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναστολή ή διακοπή της επιδότησης.

• Η πίστωση των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή).

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή της επιδότησης ανεργίας είναι οι εξής:

• ν.δ.2961/1954 (άρθρα 11-38)

• ν.1545/1985 (άρθρα 3-8)

• ν.1836/1989 (άρθρα 15-24)

• ν.1892/1990 (άρθρο 37)

• ν.3552/2007 (άρθρο 5)

• ν.3996/2011 (άρθρο 71 και απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ 3701/55/22-11-11)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε

Παρέχεται η δυνατότητα στους επιδοτούμενος ανέργους Έλληνες και γενικότερα σε Ευρωπαίους πολίτες, να μεταφέρουν το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος για αναζήτηση εργασίας (βάσει των Κανονισμών 883/2004 και 987/2007, έντυπο U2) με την προϋπόθεση ότι:

• Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.

• Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες, κατά ανώτατο όριο.

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι-επιδοτούμενοι άνεργοι μπορούν να μετακινηθούν εκτός από τα τακτικά 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις εξής άλλες τέσσερις χώρες: Λιχτενστάιν, Ελβετία, Νορβηγία και Ισλανδία, οι οποίες συνδέονται με συμβάσεις με την Ε.Ε.

Προσοχή! Οι κανονισμοί της Ε.Ε. ισχύουν και για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως σε ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. και μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

 

 


 

Πηγή:

Για περισσότερες πληροφορίες για διακινούμενους ανέργους εντός της Ε.Ε. στο http://www.oaed.gr