Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα.

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Στην Ελλάδα, η παρουσία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στο Διαδίκτυο περιορίζεται, εκτός μερικών εξαιρέσεων, στην παροχή πληροφοριακού υλικού για τις υπηρεσίες που παρέχει κάθε φορέας. Επίσης, αρκετοί φορείς διαθέτουν, μέσω του διαδικτυακού τους τόπου, σε ηλεκτρονική μορφή τα έντυπα των αιτήσεων και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών και επιχειρήσεων με το φορέα.

Οι παραπάνω πρακτικές ικανοποιούν τα επίπεδα 1 και 2 της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ωστόσο η πρόοδος στα επίπεδα 3 και 4 είναι πενιχρή. Αναμφίβολλα, η χρησιμότητα των διαδικτυακών τόπων μεγιστοποιείται όμως από την παροχή υπηρεσιών στα επίπεδα 3 και 4 της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα οποία η χώρα μας υπολείπεται σημαντικά.