Η Πρώτη Τοπική Κοινωνική Σύμπραξη στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης

dhmotikh-agora-kypselhs

Η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας, που διοργάνωσε το Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνικής Οικονομίας ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκροτήσει την Αθηναϊκή Κοινωνική Σύμπραξη «Κυψέλη» και κατέθεσε πρόταση στον Δήμο της Αθήνας.

Η σύμπραξή μας έχει σκοπό να αποτελέσει πρότυπο συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων κοινωνίας πολιτών και κοινωνικών επιχειρήσεων από την μια πλευρά και των ΟΤΑ από την άλλη, για την αξιοποίηση ανενεργών υλικών πόρων και υποδομών με κοινωνικό όφελος.

Σκοπός των φορέων που συγκροτούν την Αθηναϊκή Κοινωνική Σύμπραξη «Κυψέλη», είναι η ενδυνάμωση των δράσεων τοπικού χαρακτήρα μέσω της συνεισφοράς κάθε συλλογικότητας, κάθε εθελοντικής οργάνωσης της κοινωνίας πολιτών και κάθε κοινωνικής επιχείρησης στην τοπική κοινωνία. Ο σκοπός αυτός θα πραγματοποιηθεί  μέσα από την οργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα και την ενθάρρυνση της αυτενέργειας των τοπικών ομάδων, την συνεύρεση στο χώρο της αγοράς και την συνεργασία μεταξύ των πολύμορφων και διάσπαρτων κοινωνικών ομάδων που διαβιούν στο κέντρο της πόλης. 

Επίσης σκοπός είναι η καλλιέργεια των αλληλέγγυων πρακτικών η υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και η κοινωνική επιχειρηματικότητα που θα συντελέσουν στην ευόδωση των σκοπών αυτών με στόχο την διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση του εθελοντικού και αλληλέγγυου κινήματος και του κοινωνικού κεφαλαίου της πόλης. Το σύνολο των δραστηριοτήτων στον κοινό χώρο της αγοράς Κυψέλης και το συμμετοχικό πνεύμα αλληλεγγύης που διέπει τους φορείς της κοινωνίας πολιτών, συνιστούν ένα πρότυπο πολιτιστικό κέντρο συμμετοχικότητας και συλλογικής δημιουργίας. Το συγκεκριμένο έργο συνιστά κοινωνική καινοτομία η οποία μπορεί να αποτελέσει πρόγραμμα πιλότο για επανάληψη ανάλογων πρωτοβουλιών των μεταξύ ΟΤΑ και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.

Οι φορείς που θα ενεργοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση συνθέτουν δύο ομόκεντρους κύκλους:

  • Ο πρώτος κύκλος αποτελείται από φορείς που θα αναλάβουν την λειτουργία των συγκεκριμένων δέκα δομών, είτε μόνες τους, είτε εναλλάξ.
  • Ο δεύτερος κύκλος είναι ευρύτερος και συγκροτεί το πολύτιμο κοινωνικό κεφάλαιο που θα αναπτύσσεται με τον καιρό και θα πλαισιώνει την «Κυψέλη» με εκδηλώσεις και δρώμενα που θα οργανώνονται περιοδικώς στην δημοτική αγορά.

Οικονομική βιωσιμότητα

Οι φορείς της σύμπραξης διαθέτουν ήδη τα εξής:

• Τους οικονομικούς πόρους για τα αρχικά πάγια λειτουργικά κόστη (ηλεκτρικό, τηλέφωνο, νερό, καθαριότητα, φύλαξη).

• Την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να διεκδικήσουν κοινοτικούς και ελληνικούς πόρους μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

• Τις διασυνδέσεις για χορηγίες και διεκδίκηση πόρων από επιχειρήσεις στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

• Την συγκέντρωση του αναγκαίου κοινωνικού κεφαλαίου για πόρους μέσα από πρωτοβουλίες crowd funding.

Την ικανότητα να αλιεύσουν έσοδα και από την διάθεση χώρων για εκθέσεις προϊόντων και υπηρεσιών, για ρεσιτάλ και θεατρικά έργα κλπ.

Υλοποιησιμότητα

Την υλοποιησιμότητα του σχεδίου εγγυάται η συγκέντρωση εντός της Αθηναϊκής Κοινωνικής Σύμπραξης «Κυψέλη», του μεγαλύτερου δυνατού κοινωνικού κεφαλαίου που έχει συγκροτηθεί στην Αττική από τοπικές οργανώσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια συνεργάζονται αποτελεσματικά και σε άλλα σχέδια, με αποκορύφωμα το ««Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία». Η συστέγαση της σύμπραξής αυτής στον συγκεκριμένο χώρο είναι η φυσική προέκταση της συνεργασίας από την οποία θα προκύψουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η πρότασή δεν βασίζεται μόνον στην περιγραφή μια καινοτόμου ιδέας κοινωνικής συμμετοχής, αλλά και στις καλές πρακτικές που μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτών των ιδεών.

Συνέργειες με την τοπική κοινότητα

Οι φορείς της Αθηναϊκής Κοινωνικής Σύμπραξης «Κυψέλη» εδρεύουν οι περισσότερες στο κέντρο της Αθήνας και βρίσκονται σε συνεχή συνέργεια με την τοπική κοινότητα, ανταλλάσοντας ιδέες και προτάσεις μεταξύ τους, υποστηρίζοντας τις δράσεις κάθε οργάνωσης. Σε αυτή την βάση συνέργειες μεταξύ τους και αναπτύσσουν αλληλέγγυα συμβουλευτική προς όλες τις ομάδες του κέντρου της πόλης που θα ήθελαν να αναπτύξουν είτε εθελοντικές δράσεις, είτε κοινωνική επιχειρηματικότητα. Θεωρούμε ότι με την συμμετοχή της τοπικής κοινότητας μπορεί να περιφρουρηθεί το εγχείρημα και να εξασφαλιστεί ουσιαστικά ο κοινωνικός έλεγχος.

Προτεινόμενες δραστηριότητες/χρήσεις στους χώρους

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. Μόνιμες δομές.

1. Πρατήριο βιολογικών προϊόντων από παραγωγικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών,

2. πρατήριο χειροτεχνημάτων και οικοτεχνίας, 

3. κέντρο πρωτοβουλιών μεταναστών, το οποίο θα συντονίζει διάφορες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στην περιοχή σε συνεργασία με τους άλλους φορείς, μεταναστευτικές κοινότητες  και κυρίως με την δεύτερη γενιά των μεταναστών. Οι δραστηριότητες αφορούν χορευτικά δρώμενα, τραγούδια και μουσικές από διάφορες μεταναστευτικές κοινότητες, γεύσεις από διάφορες περιοχές του κόσμου, θεατρικά δρώμενα, μαθήματα ελληνικών και αγγλικών, καλλιτεχνικά δρώμενα και εργαστήρια, αθλητικές επιδείξεις κ.α.

4. κέντρο ενημέρωσης ανέργων, προσφύγων – μεταναστών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ελληνομάθεια αλλοδαπών, νομική – κοινωνική υποστήριξη, ψυχολογική συμβουλευτική προσφύγων μεταναστών. Κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με προτεραιότητα στις γυναίκες για αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, εκπαιδευτικά προγράμματα.

5. κέντρο ευρωπαϊκής πληροφόρησης,  Παράθυρο στην ευρωπαϊκή ενημέρωση με προτεραιότητα τους νέους, τράπεζα χρόνου,

6. τράπεζα χρόνου, χώρος ανταλλαγών και επανάχρησης,

7. καλλιτεχνικό εργαστήρι,

8. αναψυκτήριο,

Καταστήματα πολιτισμού

1. Χώρος συσκέψεων και workshop, βιβλιοθήκη, χώρος πολυμέσων. Συντονισμός της «Κυψέλης». Εργαστήρι επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

2. Χώρος πολιτιστικών δρώμενων.

Η σύμπραξη είναι ανοικτή και σε άλλες ομοσπονδίες και συλλογικές οργανώσεις της Αττικής που έχουν αναφορά σε όλες τις περιφέρεις της χώρας να συνδιοργανώσουν μια βδομάδα τοπικού λαϊκού πολιτισμού για τις περιφέρειες τους. Είναι ανοικτή σε όλους τους κοινωνικούς φορείς για συνεργασία.

Τρόποι εμπλοκής της τοπικής κοινότητας στις δραστηριότητες του προγράμματος

Η Αθηναϊκή Κοινωνική Σύμπραξη «Κυψέλη», θα συνεχίσει τις δράσεις των τοπικών συλλογικοτήτων που κατάφεραν με τους αγώνες τους να διασώσουν την δημοτική Αγορά της Κυψέλης, θα προσελκύει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινότητας, θα κινητοποιήσει το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο του εθελοντισμού, προβάλλοντας την σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία της πόλης. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο οργάνωσης του κοινωνικού χώρου, για ένα διαρκές κοινωνικό εργαστήρι για ένα φόρουμ όπου θα δοκιμάζονται στην πράξη καινοτόμες ιδέες, ένας χώρος δημόσιας διαβούλευσης για αλληλέγγυες και συλλογικές δράσεις και πολιτιστική δημιουργία. Ένα κύτταρο εθελοντισμού, πολιτισμού, κοινοτισμού, συνεργατισμού της αλληλέγγυας και ζωντανής αγοράς, που θα δίνει κίνητρα στην κοινότητα και θα γίνεται πόλος κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ποικίλων δραστηριοτήτων και θα συνδυάζει το κοινωνικό το εκπαιδευτικό και το πολιτιστικό στοιχείο.

Η σύμπραξή μας θα καταθέτει στον Δήμο ετήσιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα  εκδηλώσεων και εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας.