Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΕ 5 ΕΠΙΠΕΔΑ

Η τέχνη της επικοινωνίας όπως κάθε τέχνη καθορίζεται από τις συνθήκες από το ευρύτερο επικοινωνιακό περιβάλλον, όπως και η κάθε μεμονωμένη επιχείρηση από το ευρύτερο επιχειρησιακό-οικονομικό περιβάλλον. Ο κατέχων την τέχνη της επικοινωνίας δεν μπορεί να αγνοεί τους γενικότερους κανόνες που ισχύουν στο ευρύτερο επικοινωνιακό περιβάλλον.

1.    Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΠΕΙΘΩ

 • Ο πομπός και ο δέκτης
 • Η εξουσία των λέξεων και η εξουσία του λόγου
 • Ρητορική
 • Η εξουσία των συμβόλων ( θρησκευτικά, εθνικά σύμβολα)
 • Διατυπώσεις και μηνύματα
 • Η Στρατηγική επικοινωνίας(επικοινωνιακός σχεδιασμός)
 • Η διαχείριση γνώσης
 • Ο συμπεριφορισμός και επικοινωνιακή παραπλάνηση
 • Το επικοινωνιακό marketing
 • Η αμφίδρομη διαπροσωπική επικοινωνία της αλληλόδρασης
 • Ο διάλογος και η διαλεκτική ως κουλτούρα διαλόγου.
 • Κοινότητες- κοινωνικά δίκτυα- συλλογικότητες
 • Συνέδρια- Συνελεύσεις-ενημερωτικές εκδηλώσεις
 • Τα επιμορφωτικά σεμινάρια
 • Το Διαδίκτυο και τα Social Media
 • Καλλιτεχνικά έργα- ως μηνύματα
 • Επικοινωνιακά καλλιτεχνικά γεγονότητα ( εκθέσεις-συναυλίες- κ.τ.λ)
 • Η μυθολογία της συμπαράστασης
 • Η εξουσία των συμβόλων
 • Η γοητεία της αισθητικής
 • Το θέατρο / κινηματογράφος
 • Μαζικά μέσα επικοινωνίας / 4η εξουσία ( Η πολλαπλασιαστικότητα του μηνύματος)
 • Επικοινωνιακά συστήματα

2.    Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΝΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

3.    Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

4.    Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ως ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗ

 1. Η εκκλησία ./ το σχολείο
 2. Τα κόμματα
 3. Οι καθοδηγητές γνώμης ( η ενσάρκωση του μηνύματος)
 • Το μέσο και τον μήνυμα

Από την μυθολογία στην επιστήμη των μέσων

 • Η διαφήμιση
 • Ο πολίτης και οι Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών
 • Η οριζόντια διαδραστική επικοινωνία
 • Το διαδίκτυο
 • Τα Social Media

5.    Ο ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η επικοινωνία ως άυλη ενέργεια κινεί τις σχέσεις των ανθρώπων, τις ιδέες και τις ανταλλαγές γι αυτό έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη

Ένα τελικό ερώτημα :

Ποια είναι η σχέση της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας του ατόμου με το επικοινωνιακό περιβάλλον και τα συστήματα;

Η απάντηση είναι : καθοριστική για την ανάπτυξη της θεματολογίας που χρειάζεται ένα σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης