ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

“ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΙΤΕΙΑ”
ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ  Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (αρ 9. ν.4430/16)
 
Με χαρά σας ανακοινώνω ότι, σήμερα ολοκληρώσαμε την έναρξη των εργασιών του Φορέα στη ΔΟΥ, και αποκτήσαμε ΑΦΜ.
Σε γενικές γραμμές η Ένωση Συμπολιτεία είναι
 
-Μη κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ
-Δεν υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ
-Δεν υποχρεούται σε κατηγορία τήρησης βιβλίων  (Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το καταστατικό)
-Δεν ασκεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
-Έχει ΚΑΔ 94.99 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α
-ΑΦΜ 997239867
 
Βασίλειος Ψυχογυιός
Πρόεδρος