ΙΚΑ-net

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Μέσω του δικτυακού τόπου του ΙΚΑ (http://www.ika.gr/gr/) , ο χρήστης μπορεί:

  • Να υποβάλει ηλεκτρονικά την Αναλυτική Περιοδική του Δήλωση
  • Να παραλάβει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση της Ασφαλιστικής του Ενημερότητας
  • Να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα της Ασφαλιστικής του Ενημερότητας
  • Να υπολογίσει τις εισφορές που του αναλογούν και να τις πληρώσει μέσω e-banking συστημάτων
  • Επίσης, μπορεί να τυπώσει και να συμπληρώσει πληθώρα εντύπων όπως: Αίτηση – Δήλωση απογραφής εργοδότη, Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη, Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένου, Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη – Απασχόλησης Ασφάλισης, Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης.