Ιστορία της προστασίας του καταναλωτή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Χρονικό του Valerie Bourgoin, Δικηγόρου
Αναδημοσίευση από journaldunet.com

Μετάφραση – επιμέλεια: Χριστίνα Χαραλαμποπούλου

 

Το καταναλωτικό κίνημα εξαπλώθηκε και στη Γαλλία όπου υλοποιείται με το νόμο της 10ης Ιανουαρίου 1978 Scrivener 1 (Christiane Scrivener, ο τότε Γραμματέας του κράτους για κατανάλωση) και με τον νόμο της 13 Ιουλίου του 1979 που ονομάζεται Scrivener 2.

Στο νέο κόσμο που οικοδομήθηκε μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλές σημαντικές αποφάσεις έχουν ληφθεί και πολλές συμφωνίες σχετικές έχουν υπογραφεί:

-Η Συνθήκη της Ρώμης στις 25 Μαρτίου του 1957 : η προστασία του καταναλωτή πραγματοποιείται για πρώτη φορά με δύο αναφορές για τη γεωργία και τον ανταγωνισμό.-Στις 14 Απριλίου του 1975, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διατυπώνει με ψήφισμα, το πρώτο πρόγραμμα προστασίας των καταναλωτών. Αυτή η απόφαση επαναπροσδιορίζει και συμπληρώνει τα θεμελιώδη δικαιώματα της διακήρυξης του Κένεντυ : το δικαίωμα στην προστασία της υγείας και στην ασφάλεια, το δικαίωμα στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων, το δικαίωμα σε μία ενισχυμένη νομική θέση, το δικαίωμα στην πληροφόρηση και στην εκπαίδευση και το δικαίωμα στη διαβούλευση και εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων.

-στις 9 Απριλίου του 1985 ο ΟΗΕ υιοθέτησε ομόφωνα, το Παγκόσμιο Χάρτη των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών.

– Το 1992 κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Ρίο, διαχέεται η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ορίστηκε το 1987 από την έκθεση Bruntlandt. Αυτή η σύνοδος κορυφής είναι μια ευκαιρία να προτείνει στις αρχές, τοπκές, εθνικές ή υπερεθνικές , να υιοθετήσουν την Ατζέντα 21 σε μια στροφή σε σχέδια ανάπτυξης και προοπτικής των καταναλωτών στον 21ο αιώνα. Τώρα, η κατανάλωση επεκτείνει τα θεμέλια της στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: την οικονομική, την κοινωνική δικαιοσύνη και το περιβάλλον.

-Το 1993, η Συνθήκη του Μάαστριχτ διατυπώνει για πρώτη φορά ρητά στο άρθρο 129-α την προστασία του καταναλωτή.

-το 1999 η Συνθήκη του Άμστερνταμ επεκτείνει τον ορισμό των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Η Παγκόσμια Ημέρα των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Η Παγκόσμια Ημέρα των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η 15η Μαρτίου, είναι μια ετήσια ευκαιρία για την προώθηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και για να αναδείξει τις καταχρήσεις και κοινωνικές αδικίες που υπονομεύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η Παγκόσμια Ημέρα των δικαιωμάτων των καταναλωτών γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 15 Μαρτίου 1983.