Καλλικράτης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Με την συνένωση σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Το πρόγραμμα «Καλλικράτη» έχοντας ως βασικό στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους, επιτελικού και αποκεντρωμένου, δεν μπορεί παρά να συνυπολογίσει τον κάτοικο και του πιο απομακρυσμένου ορεινού ή νησιωτικού οικισμού. Ως εκ τούτου η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει προεξάρχοντα ρόλο στην εν λόγω διοικητική μεταρρύθμιση.

Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε η δημιουργία 1.266 νέων e-ΚΕΠ σε διάφορα σημεία της επικράτειας αλλά και των μητροπολιτικών κέντρων, μέσω Δράσης που έχει ως φορέα Πρότασης, Λειτουργίας και Χρηματοδότησης το ΥΠΕΣΑΗΔ και θα υλοποιηθεί με Δικαιούχο την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.. Στόχος ήταν η διασφάλιση της άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών παρέχοντας διοικητική πληροφόρηση και ηλεκτρονική διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων αλλά και τη δυνατότητα και στους σε κατοίκους των πιο απομακρυσμένων ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, αλλά και περιοχών που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από την πρωτεύουσα των νέων Καλλικρατικών Δήμων.

Κεντρικός στόχος της νέας Αρχιτεκτονικής είναι η θεμελίωση του ψηφιακού δήμου με τη σταδιακή αλλαγή της σημερινής μορφής της παροχής υπηρεσιών: αντί να πηγαίνει ο πολίτης στις δημοτικές δομές, να παρέχονται όλο και περισσότερες υπηρεσίες σε αντίστοιχο σημείο στο χωριό του ή και στο σπίτι του. Έτσι, μειώνεται η σημασία της απόστασης ενός οικισμού από την έδρα ενός Δήμου και του προσδιορισμού της έδρας του.

Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή κάρτας δημότη. Κάθε δημότης θα έχει τη δική του διοικητική κάρτα. Θα ονομάζεται κάρτα του δημότη και θα αποτελέσει το προοίμιο της έξυπνης κάρτας του πολίτη, που θέλει να θεσπίσει η κυβέρνηση. Με αυτή την κάρτα, πολίτες και διοίκηση είναι δυνατόν να περάσουν επιτέλους στην αυτόματη εξυπηρέτηση, λόγου χάριν για την έκδοση απλών πιστοποιητικών. Υπάρχει όμως και μια ακόμα διάσταση, αυτή της συμμετοχικής δημοκρατίας, με τη διευκόλυνση μέσω της κάρτας σε διαδικασίες ψηφοφορίας των πολιτών για μια σειρά από θέματα, π.χ. τοπικά δημοψηφίσματα.

Ταυτόχρονα αξιοποιούνται νέοι θεσμοί στήριξης του πολίτη, όπως η «διοικητική βοήθεια στο σπίτι» με την οποία μπορεί να εξυπηρετούνται όσοι δημότες το έχουν ανάγκη. Για το σκοπό αυτό εισάγεται ο θεσμός του δημοτικού ανταποκριτή, δηλαδή του πολυδύναμου υπαλλήλου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων με αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών.

Παράλληλα, προβλέπεται συνεργασία του δήμου με τρίτους για διοικητικές πληροφορίες. Οι δήμοι συνεργάζονται με τους φορείς του Δημοσίου, που είναι και οι τελικοί αποδέκτες των πιστοποιητικών που παρέχουν. Ετσι θα δημιουργηθεί αυτόματα μια αλυσίδα διακίνησης εγγράφων χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση του πολίτη. Υποχρεωμένος να παρέχει τα δεδομένα των μητρώων, τις διοικητικές πληροφορίες που εκδίδει σε άλλες υπηρεσίες, σε τρίτους εξουσιοδοτημένους φορείς (συμπεριλαμβανομένων και των ΚΕΠ), είναι ο ίδιος ο δήμος, και αυτός είναι που αναλαμβάνει και διοικητικά την ευθύνη από την αρχή μέχρι το τέλος.

 

http://www.ypes.gr/el/