ΚΕΠ

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Στη σελίδα www.kep.gov.gr, την ηλεκτρονική πύλη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις προς τα ΚΕΠ για μία σειρά διοικητικών διαδικασιών. Ακόλουθα, η σελίδα του ΚΕΠ σας παραπέμπει στο Ermis, ώστε να τσεκάρετε ποιες από αυτές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.