Κυριότερα εμπόδια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

 • Όργανωτικά και γραφειοκρατικά προβλήματα
 • Απροθυμία και δυσκολία εκμάθησης νέων τεχνολογιών
 • Έλλειψη πόρων – χρηματοδότηση
 • Έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού

 • Έλλιπής κατάρτιση – εκπαίδευση προσωπικού
 • Έλλειψη υποδομών
 • Ισχνή διαλειτουργικότητα
 • Χαμηλή κυβερνητική προτεραιότητα
 • Παρουσία ψηφιακού χάσματος
 • Ανελαστικότητα των κεντρικών υποστηρικτικών συστημάτων
 • Έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους
 • Νομοθετικά εμπόδια
 • Πoλιτικό κόστος σε περίπτωση αποτυχίας του εκάστοτε προγράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης